Rein Mets / sokrates e-mail
| Rein Mets | Artiklid | Homokultuur | Homokunst | Foorum | Külalisteraamat |


FOORUMID


KÕIK FOORUMID...


Harta 87
25.11.2002

Miks võttis Harta 87 Internetti jõudmine ligi 15 aastat aega? Mida arvad Sina Hartast ja selle tähtsusest? Mis on selle tähtsus praegu, 15 aastat hiljem? Kuidas on see mõjutanud inimesi, nende elusid ja, miks mitte, ka Eestit?

[Sissekandeid kokku: 268]


Nimi: ETV-s polnud mingit Eesti-vastast malevat
24.02.2006
E-Mail:
08:16

Eesmaa, Mihkels, Velman: ETV-s polnud mingit Eesti-vastast
malevat

Jaanus Piirsalu


Hetked 1988. aasta 24. veebruari kogunemiselt Tammsaare
pargis.

Foto: Okupatsioonide muuseum

Arhiivipabereist selgub, et 1988. aastal moodustati
vabariigi aastapäeva puhuks toonastest tippajakirjanikest
nõukogudesõbralik ideoloogiamalev.


18 aastat tagasi, Eesti Vabariigi 70. aastapäeval
kirjutatud dokumendid on väga hea näide sellest, kui
raske pähkel on Eesti lähiajalugu.


Riigiarhiivis on säilinud dokumendid, mis näitavad,
kuidas 1988. aasta 24. veebruaril moodustati kommunistliku
partei käsul tollases Eesti Televisioonis ja Eesti
Raadios n-ö ideoloogiamalev, et suunata inimesi
“õiges suunas mõtlema”.


Dokumendi järgi määrati teiste hulgas
ideoloogiamalevasse tänased tuntud poliitikud: riigikogu
liikmed Enn Eesmaa ja Vladimir Velman ning Tallinna
Mustamäe linnaosa vanem Kalle Mihkels.


Kõik kolm väidavad, et ei tea asjast midagi ning et
parteikomitee sekretär mõtles maleva paberil välja.


Uskumise asi: kes usub paberit, kes usub tollaseid
tippajakirjanikke, tänaseid poliitikuid. Mida usutakse
100 aasta pärast?


18 aastat tagasi, 1988. aastal oli iseseisvuspäeva
tähistamine ikka veel üsna julge tegu, sest veel
toimis nõukogude võim ning Eesti NSV-d juhtis Karl
Vaino. Ometi oli selleks ajaks toimunud esimene Hirvepargi
miiting Molotovi-Ribbentropi pakti aastapäeval, 23.
augustil 1987 ning Tartus olid Tartu rahu aastapäeval
lehvinud juba sinimustvalged lipud.


Eesti Päevaleht avaldab dokumendid ning asjaosaliste
kommentaarid.


Sekkuda väitlustesse, kaitsta partei positsioone

Eesti Riikliku Televisiooni ja Raadio Komitee parteikomitee
koos-olekute protokollid 1988. aastast (ERAF. 8460, nim. 1,
s. 106)

Protokoll nr 43, 8. veebruarist 1988. a, kohal 13 inimest
Päevakorras:
/—-/ 2. Ajutise ideoloogiamaleva loomisest.
Kuulati K. Kasikovi (parteikomitee sekretäri – toim)
informatsiooni, et EKP Mererajooni Komitee on andnud komitee
parteiorganisatsioonile ülesande, moodustada
ideoloogiamalev.

K. Kasikov: Selline malev loodi 1987. a novembris Läti
NSV-s, et neutraliseerida ekstremistlike gruppide tegevust
avalikes kohtades, eriti vabariigi 70. aastapäeva puhul
(18.11.1987 – Lätis, 24.02.1988 – Eesti NSV-s).
Meile on tehtud ülesandeks luua 20-liikmeline
ideoloogiamalev. Selle ülesandeks on võtta
operatiivselt osa ekstremistlike gruppide (MRP-AEG, Elu
Sõna jt) organiseeritud kogunemistest, aktiivselt sekkuda
sõna jõuga väitlustesse, kaitsta parteilisi
positsioone.

Otsustati kinnitada ajutise ideoloogiamaleva koosseis
osa-võtuks 24. veebruaril 1988. a Eesti Vabariigi
aastapäeva üritustest (lisa 2).


Lisa 2
Eesti NSV Tele-Raadiokomitee ajutine ideoloogiamalev
osa-võtuks 24. veebruaril 1988. a Eesti Vabariigi 70.
aastapäeva üritustest.

Kusta Reinsoo – maleva komandör
Voldemar Lindström – maleva komandöri
asetäitja

Lembit Siimaste – maleva komandöri asetäitja
Avo-Rein Tereping – maleva komandöri asetäitja
Eesti Televisiooni töötajad, maleva liikmed:
Kalle Mihkels, Enn Eesmaa, Toivo Köster, Vello Reili,
Vladimir Velman, Mart Tuisk


Parteikomitee koosoleku protokoll nr 44 17. märtsist
1988. a, kohal 13 inimest

/—-/ Otsustati:
tänada komitee ajutise ideoloogiamaleva liikmeid 24.
veebruaril 1988. a rahvakogunemisel poliitiliselt õige
suuna andmise eest ning lugeda ideoloogiamaleva tegevus
lõpetatuks.Nimi: Ahto
03.02.2006
E-Mail:
16:02

Muidugi õhkub evangeeliumist nt. halastust, mis laieneb
nii

naistele kui leeprahaigetele; väikesed inimesed, orjad ja

naised võtavad ristiusu selle leviku algusaegadel üsna

kirglikult omaks.
AINULT MITTE MINGIL JUHUL HOMODELE!

Ristiusu kõige varajasemal ajajärgul, kui naised olid
andnud

end kiriku rüppe, olid nad mingil määral au sees;
diakonissidel oli lubatud täita küll vaid ilmalikke
ülesandeid-hooldada haigeid ja abistada vaeseid aga
usutalitustest võisid nad osa võtta vaid
teisejärgulise

seisundis.

Kuigi abielu peetakse institutsiooniks, mis nõuab
vastastikust truudust, tundub endastmõistetav, et naine
peab

olema täielikult mehele allutatud.

Püha Pauluse kaudu kinnistub karm antifeministlik juudi
traditsioon.Naistelt nõutakse kasinust ja alandlikkust,
sest

"mees ei ole naisest, vaid naine on mehest."

"Naised, olge allaheitlikud oma meestele otsegu
Issandale!"Sest mees on naise pea, nõnda nagu Kristus on

koguduse pea, tema on ihu õnnistegija."

usu järgi, kus liha on neetud, kujutab naine endast
Saatana

kõige hirmsamat ahvatlust.

Tertullianus kirjutab: "Naine, sina oled Saatana värav.

Sina keelitasid seda, keda Saatan ei julgenud otse
rünnata.

Sinu pärast pidi Jumalapoeg surema.Sina peaksid alati
leinarüüs ja kaltsus käima."

Ambrosius kirjutab: "Eeva ahvatles Aadamat pattu tegema,
mitte Aadam Eevat. On õiglane, et sellest, kelle naine
ahvatles pattu tegema, saab tema valitseja."

I-le paneb täpi peale Johannes Crysostomos kes ütleb
:"Kõikide metsaliste hulgast on naine see kõige
kurjem."


Naise ohtlikku loomust on rõhutatud eriti alates
Gregorius

VIst, kes tegi vaimulikule seisusele kohustuslikuks
tsölibaadi: kõik kirikuisad kuulutavad abielu
kõlvatust.


Aquino Thomas jääb sellele pärimusele truuks,
teatades, et

naine on vaid "juhuslik" ja ebatäiuslik olend, otsekui
EBAÕNNESTUNUD MEES."!!!


Mis kristlikust armastusest, mis moraalist, mis eetikast
räägivad kristlased "uskmatutele"

Teie filosoofiline süsteem kõlbab lammastele.
Jutlustage oma "lambamoraali"isekesk is ja veenge
üksteist

oma vaadete õigsuses.


Nimi: Kaplinski: Võimurid väänavad kristlust
03.12.2005
E-Mail:
15:04www.DELFI.ee
3. detsember 2005
Kirjanik ja filosoof Jaan Kaplinski hurjutab Eesti
võimureid, kes räägivad usuõpetuse vajalikkusest
vaid selleks, et vaikida maha riigis valitsev kihistumine ja
ebaõiglus.


Praeguse Eesti paradoks on, et osa kiriku ja usuõpetuse
innukaid pooldajaid on endised kommunistid ja nüüdsed
agarad parempoolsed, kes tahaksid kristlusest võtta
üle just usu Jumalasse, kuid mitte Jeesuse
solidaarsusõpetust, mis ei sobi ei nende tunase ega
tänase maailmavaatega, kirjutab Kaplinski Eesti
Päevalehes.

„Jeesus ei andnud näljastele õnge, vaid toitis
neid leivaga, Jeesus kuulutas varanduse ümberjagamist ja
algkogudus loobus isegi eraomandist,“ meenutab
kirjamees.


“Kuulates peaminister Ansipit, tuleb vägisi mõte,
et meie parempoolsetele on kirikut ja kristlust vaja
selleks, et juhtida inimeste tähelepanu eemale meie
ühiskonna rängalt kihistumiselt, siin valitsevalt
ebaõigluselt, rikkuse ja edu kultuselt ning näha
narkomaania, aidsi, kuritegevuse ja muude pahede
peasüüna hoopis seda, et inimesed ei usu Jumalat, ei
käi kirikus ja ei õpi koolis katekismust,“
kirjutab Kaplinski.


Lühidalt: võimu juures olijatel on vaja kõigepealt
usku kui oopiumi, usku kui unustust. Ning usklikku rahvast,
kes nurinata lepib sellega, et talle pole kättesaadav
korralik haridus ja arstiabi, et maksukoorem veeretatakse
rikastelt vaeste kanda ja edukamatest kujuneb uus eliit,
uued parunid ja vonid, kes sõlmivad kirikumeestega liidu
võimu jagamiseks ja ütlevad isegi ülbelt ja otse,
et solidaarsus (s.t ligimesearmastus) on illusioon, nagu
kord endine peaminister Juhan Parts.


Religiooniga flirtivaid võimumehi ja võimumeestega
flirtivaid usumehi kohtas ka Jeesus ja tema hinnang neile
oli karm. Seda võime lugeda Matteuse evangeeliumi 23.
peatükist, kus hoiatatakse inimesi nende usutegelaste
(“variseride” ja “kirjatundjate”) eest,
kes armastavad esimesi pinke sünagoogides, ootavad
inimestelt austusavaldusi, täidavad piinlikult
käsuõpetuse reegleid, ent unustavad selle, mis
õpetuses on peamine, õigluse, leebuse ja ustavuse.


Jeesus on selgelt öelnud, et see, mida tehakse
väikestele inimestele, tema “väikestele
vendadele”, on tehtud ka temale. Ning ka kõige parem
agitaator ei suuda rahvast päriselt veenda, et praegused
edukad elu peremehed, kes end paremateks inimesteks peavad,
ka tõesti on paremad inimesed ja seetõttu
väärivad riiki, kes neile teiste arvel kingitusi teeb.


Kui võimumehed tahaksid tõesti käituda kristlikult,
räägiksid nad vähem usu ja usuõpetuse
tähtsusest ja aitaksid seeasemel “vaeseid lapsi ja
lesknaisi”, mis Eestis tähendaks: ei laseks
lastekodudel ja hooldekodudel viletsuses ja räpasuses
virelda. Hoolitseksid selle eest, et isad-emad ei peaks
kõhu kõrvalt hankima lastele koolitarbeid ega maksma
kinni nende vaktsineerimise ja hambaravi kulusid nagu
praegu. Maksaksid korralikku palka neile, kelle kätte me
usaldame enda ja oma järeltulijate tervise, elu, vara ja
hariduse — meedikutele, politseinikele, õpetajatele
ja päästetöötajatele. Jeesus oli rändav
õpetaja — rabi ja tema õpetus ei erinenud
tegelikult oluliselt paljude teiste rabide omast. Näiteks
kuulsa Hilleli omast, kes ütles, et käsuõpetuses
— Tooras on peamine õpetus “Ära tee teisele
seda, mida sa ei taha, et sinule tehtaks”.

EPL: JAAN KAPLINSKI: Võimurid ja Jeesuse sõnumNimi: Ühendus RP: Eestis on võimul ekskommunistid
18.08.2005
E-Mail: www.DELFI.ee
10:11

Ühendus Res Publica nendib oma 16. aastapäeva puhul
tehtud avalduses, et Eestis on jätkuvalt võimul
endised kommunistid.


Kuusteist aastat tagasi, NSV Liidu lõppagoonia päevil,
tuli kokku rühm Eesti noori inimesi, kes lõid
Ühenduse Res Publica (mida ei tohi segi ajada praeguse
erakonnaga Res Publica), on kirjas Delfile saadetud
avalduses.


Oma 16. aastapäeval, 17. augustil, kogunes taas grupp
Ühendus Res Publica asutajaliikmeid*, hindamaks Eesti
arenguid pärast taasiseseisvumist ja kommunistliku
diktatuuri lõppu.


„Kuusteist aastat pärast meie ühenduse
moodustamist on Ühendus Res Publica sunnitud tõdema,
et jätkuvalt on Eestis võimul endised kommunistid ja
komsomolitegelased,” nendib ühendus.


„Endine ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees ja
NLKP kohalik juhtfiguur on president, EKP Tartu
Rajoonikomitee osakonnajuhataja on peaminister,
Plaanikomitee esimees ning Ministrite Nõukogu esimehe
asetäitja juhib majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi, EKP KK juhtiv
ideoloogiatöötaja juhib kultuuriministeeriumi,
keskkonnaminister on küll vaid lihtkommunistist tollane
metsakoolidirektor jne. Aga “Edasi” KGB
paskvillide kirjutaja Jaak Kaljo on meie suurima
kvaliteetlehe peatoimetaja.”
Nimi: Matteuse evangeelium 11
17.08.2005
E-Mail:
17:31


23.
Ja sina, Kapernaum (paduusklik linn), kas sa arvad, et sind
ülendatakse

taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui
Soodomas

oleksid sündinud need vägevad teod mis sinus, siis ta
oleks

püsinud tänini.
24.
Ometi ma ütlen teile: *Soodomamaal on kohtupäeval
hõlpsam põli kui sinul!*"


Nimi: Ivo (järg)
15.04.2005
E-Mail:
17:27

Ansip, esimese astme instruktor
Õhtuleht küsis intervjuus võimaliku tulevase
peaministri Ansipiga: ”Teie suurim patt ongi siis
punane minevik?” Ansip teatas vastuseks
tuimalt:”Ma ei pea seda patuks. Seda teemat muidugi
püütakse käsitleda mustvalgena ja… lahterdada
inimesi endisteks ja praegusteks. Need, kes on elanud
Nõukogude ajal, nii lihtsa maailmakäsitlusega kaasa ei
lähe. Minu punane minevik pärineb siiski Gorbatšovi
perestroikaaegadest ja häbeneda pole seal midagi.
Töötamine EKP Tartu rajoonikomitee
tööstusosakonnas ei erine ettevõtete juhtimisest.
Punast jura seal ei aetud.“


Ansip unustab muidugi, et ta juhtis kompartei Tartu
rajoonikomitee orgosakonda ja tööstusosakonnas oli ta
vaid nn karjääriredeli eelmisel astmel instruktoriks.
Orgosakonna orgunnimehed ja –naised näitasid oma
orgunnivõimeid ka 2.veebruaril 1988 Tartus, orgunnides
meeleavaldajate vastu kaageebiite, rahvamalevlasi,
miilitsaid ja koeri.


Ansipi kaaslane Maie Nisu
15.jaanuaril 1988 toimus EKP Tartu Rajoonikomitee
orgosakonna nõupidamine, kus arutati NLiidu kompartei
otsust natsionalistlike ilmingute kohta Balti
liiduvabariikides ning sealt kohalikele kommunistidele antud
ülesandeid. Lugedes seda protokolli, paneb muigama Ansipi
kinnitus, et „punast jura seal ei aetud:“ Aeti ja
kuidas veel aeti!


Peaettekandja oli koosolekul keegi M. Nisu. Tegelikkus uuris
väheke, kas see endine tubli kommunist praegu kusagil ehk
Eesti asja ei aja. Ja üllatus, üllatus, muidugi ajab.
Maie Nisu on Tartumaal Alatskivi vallavanem, kes sai hiljuti
president Arnold Rüütlilt riikliku teenetemärgi kui
tubli vallavanem.


Nimi: Ivo
15.04.2005
E-Mail:
17:27

Toomas Kümmel sirvib EKP Tartu Rajoonikomitee orgosakonna
nõupidamise protokolli 15.jaanuarist 1988, kus Andrus
Ansip arutas NLiidu kompartei otsust natsionalistlike
ilmingute kohta Balti liiduvabariikides


Juba pikemat aega ringleb netikommentaarides vihje mingile
Tartu kommunistide koosoleku protokollile 1988. aastast, kus
uus komeet Eesti poliitikataevas, Andrus Ansip, ennast
väidetavalt täis teeb.


Ehkki meie tegelaste punaminevikuga on juba kord lood nii,
et tihti need moraalitud vennikesed vilistavad kõigele
— oma minevikule, tegudele ja põhimõtetele.
Peaasi, et pappi tuleks, olgu siis minevik punane, pruun,
roheline või vikerkaarevärviline.


Tegelikkuse töörühm otsis arhiiviriiulite tolmust
paljuviidatud koosoleku protokolli üles ja toob selle
nüüd täismahus lugejate õiglase kohtu ette.


Sisemised õõnestajad ja orgunnivennad
Endised kommunistid jagunevad laias laastus kahte lehte.
Esimesed põhjendavad, et astusid NLiidu komparteisse, et
seda seestpoolt õõnestada. Seestpoolt
õõnestamise jutt on kujunenud muidugi
üleüldiseks pila allikaks. Hiljuti andis intervjuu
Jaak Jõerüüt, kes tunnistas, et temalgi oli
komparteisse astumisel naiivsed unistused süsteemi
seestpoolt õõnestada. Aga varsti sai ta aru, et see on
väga jama lootus. Jõerüüdi auks tuleb siiski
öelda, et kui 1989.aasta varasügisel hakkas ilmuma
esimene sõltumatu ajaleht Eesti Ekspress, võttis
arglike kommunistide seast vastutuse enesele ja andis
ametliku loa selle kirjastamiseks just Jõerüüt.
Kõik võivad eksida ja ka kommunistide seas oli
inimesi, kellel mingi moraal säilis.


Teine kamp endisi kommuniste on eriti küünilised
libedikud, kelle arvates geneetiline võime hästi
orgunnida tagab juhitooli ja rahavoogude suunamise igal
ajal, olgu siis võimul punased, pruunid, rohelised või
vikerkaarevärvide kogu spekter. Mul on ülikooliaegseid
tuttavaid, kes olid kõvad orgunnimehed
komsomolikomiteedes. Ainult raske oli juba siis aru saada,
miks peab paadimatkal looduse nautimist odava Moldaavia
veini saatel nimetama komsomolikomitee ürituseks, et
kusagilt veini ostmiseks mingi papp välja tõmmata.
Polnud ju see vein ometi nii kallis, et isegi tudeng
jõudis seda oma raha eest osta. Andrus Ansip kuulub
kahtlemata nende orgunnivanakeste sekka. Ka tema arvates
andis Jumal, ehhkki ateistlikus moraalitus kommunistlikus
režiimis oli Jumalaks kompartei, võime teisi juhtida
ja karjääri teha ning see võime säilib
igaveseks.
Nimi: Parteiarhiiv1
15.03.2005
E-Mail:
22:19


ERA filiaal (Parteiarhiiv) F. 2643, nim.82, s-ü. 19, l.
2-6"


sm. V.Bahmatov

Juhatas sm. A.Ansip – orgosakonna juhataja

M. Nisu: EKP KKs tutvustati NLKP otsust natsionalistlike
ilmingute kohta Balti liiduvabariikides. Seal on öeldud,
et /tuleb/ pöörata erilist tähelepanu
puudujääkidele ideoloogiatöös, tugevdada
ideoloogiakaadrit ja tema võitlusvõimet, ++ enam
valgustada Balti liiduvabariikide elu.


Viimasel ajal esineb natsionalistlikke ilminguid, vabariigis
kogutakse allkirju stalinismiohvrite monumendi
püstitamiseks. Ei ole räägitud teiste
liiduvabariikidega sidemetest, kaupade sisse- ja
väljaveost. Töö üliõpilastega /on/ halb,
sõjakoolidesse suunata eesti rahvusest noormehi.
Tallinnas eestlaste osatähtsus 49%, tööliskl/assi/
osatähtsus 32%, eestlasi 62%.


Selles otsuses on antud hinnang, karm ja õiglane. On
olnud aastatepikkune formaalne internatsionaalne kasvatus.
Ei ole leitud uusi vorme. Vaenlane on muutunud tugevamaks.


Selleks:

tuleb suurendada parteiorganisatsioonide mõju,

prognoosida ideoloogilist situatsiooni, et edestada
vaenlast,


praktikas lahendada kakskeelsus, korteriküsimus ja
toiduainetega varustamine.


On moodustatud KK töögrupid, loodud rahvussuhete ja
vastupropaganda sektor. Tegeldakse ajalooprobleemide
lahtimõtestamise ja järkjärgulise valgustamisega.
Tehakse tööd internatsionaalse kasvatuse tööle
panekuga.


Pleenumil arut. internatsionaal. kasvatust II kv.

Kohtadel on info vaja/lik/ ja töö /tuleb/ viia iga
kommunistini. Teha kõik, et rahvuste vahelised suhted
oleks rahuldavad ja poleks pingeid.


Palju etteheiteid on ajakirjandusele ka TVle, pole
positiivseid kogemusi ja suunavat osa. Tähelepanu vaja
pöörata V.Kingissepa 100 juubelile, Töörahva
Kommuuni 70. aastapäevale, 3.XI 87.a. M. Gorbatsovi
kõne ajaloolisele hinnangule.


Enam ei saa “käsen, keelan”. Peab oskama
põhjendada, pidada diskussioone; kui on inimesi, kes
ideoloogiliselt ei ole nõus, anda vastulöök.


Praegu valmistatakse L.Pareki j.t poolt 24.II 88.a.
tähistada kodanl. Riigi aastapäeva. Kogutakse
allkirju, isegi Tartu KEKis (Jaan Isotamm. M.A.). Selles
osas pole vaja paanikat, kuid vestelda inimestega, olla
nende hulgas. Küsida, miks antakse allkirju, mis
mõtted neil on, kui vaja, /siis/ küsida rajoonilt abi.


KK on vastuvõtnud otsuse 13.XI 87./89 Tallinna
elusõnalase reid Tartusse samal päeval/ abinõude
kohta kontrapropaganda kohta. Rääkida kodanlikust
vabariigist, valmistume selles küsimuses
partei-majandusõppeks. Rääkida eesti ja vene
ajaloolisest sõprusest.

Peaks tundma inimesi, kellel on teised arvamused. On
kalender tähtpäevade kohta. /Tuleb/ teada, kus olid
vabadussõja mälestusmärgid. Meil on 5
muinsuskaitseklubi, oleksid aktiivsed abistajad. Meil
mitteorganiseeritud gruppe ei ole.(Kelle poolt
mitteorganiseeritud??? M.A.) Mureks on, et
muinsuskaitseklubid ei tegele. Näit. J. Liivi kodukoht on
halvas seisukorras, Virkhauseni (Wirkhaus! M.A.) kodu ka
korrast ära, M. Härma kodul pole ekspositsiooni nagu
/meile/ kirjutatakse.


12.II 88. on lastefondi asutamise koosolek, rajoonist
läheb 15 delegaati, anda nimed, kes tahab sellega
tegelda.


Gektor: Kes on natsionalistid, need on kaadrinatsionalistid,
kes pikema aja jooksul teevad riigivastast tööd,
toetuvad välisabile, tegevus on konspiratiivne.
(“kaadrinatsionalist”! – võrdle
“kaadritöötaja” ja “agent” M.A.).
Niklus ja Tartu alustasid seda tööd, on fanaatikud,
pidevalt valmistavad muret, kuid ümber ei kasvata, ka
suurema demokraatia tingimustes ümber ei kasva. L. Parek
alustas 60.a. koolinoorena ja valmistab pidevalt /ik/ka.
Nende negat. teod takistavad sotsialismi ehitamist.


Stalin läänes oli populaarne, Stalini genot.
hukkamõistuga Lääne tagurlus tabas, et saab
mõrasid tekitada. Rahvussuhetes on teha palju. Isegi
Jakuutias on ärgatud. Lääs mobiliseerib teraviku
Baltikumi vastu ja need kannavad ka vilja.Nimi: Parteiarhiiv2
15.03.2005
E-Mail:
22:17

L. Parek on juht, sugulased, õde E. Ohones (Ahonen! M.A.)
Pärnus, poeg Tallinnas. Need planeerivad üritusi.
Paides mobiliseerib Udam, Rinnode (??? M.A.) abielupaar
Tartust läksid sinna. Püüavad opositsiooni rinnet
laiendada. Tõmbavad kaasa noorukeid, otsivad kontakte
nõukogude vastaste isikutega, otsivad liitu usklikega
jne. Tahavad saada stalinismi ohvrite mälestussamba
püstitamiseks 10.000 allkirja, et minna juhtide juurde
nõudmisega.


Riias nende üritus luhtus, kuna tehti tööd
aktiiviga, pinged maandati. Eestis on olukord halvem,
Võrus ei osanud aktiiv tegutseda. /Ei/? arreteerita,
kasut. avalikkust. Seni on julgeolek olnud pime (varjatud?
M.A.) organ, antakse välja julgeoleku seadus, et rahvas
/te/aks. Praegu on teravik julgeoleku vastu.
Väljaastumisi tehakse pimedas, kalmistutel,
valge/kaart/laste kalmudel ja kirikutes. Tartus on ++ kohta,
2 mälestussamba juures, Kuperjanovi haual,
vabadussõdalaste haudadel Ropkas. Võrus oli
Kreutzvaldi juures, ka meil Kreutzvaldi, Petersoni. Igas
linnas on nende /ku/raator, kui kedagi arreeritakse, on
/dub/landid. Igal juhul tahavad korraldada. Kui aktsioon ei
õnnestu, ikkagi protesti avaldavad, asetavad akendele
küünlaid, et rahvas oleks taassünni tähe all.
Valmis rahva poole pöörduma lendlehtedega. Tartus
leiti lendlehti venelaste vastu. Tegutses rdt. jaamas ja
Annelinnas grupp noori.


Linnas mood. 1000 inim. aktiiv ja läheks /ko/gunemisele
ja blokeeriks ära. Kalmistu rüüstajaid ei tea, kuid
midagi /te/atakse.


Ülikoolis Tsehhi sündmuste ajal oli grupp /,/ Isotamm,
poeet oli juht, ka praegu tegeleb. I. Tarand ründab
komsomoli, armistub alternatiivi komsomoli vastu. Ise
tegevust ei paku välja. Ülikoolis tehakse tööd,
tuleb konverents 1918.a. sündmuste kohta S. Vahtre
juhtimisel. V. Niitsov (Niitsoo! M.A.) annab välja
infobülletääni 100 eks.


Bahmatov: /On vaja, et/ igaüks hindaks poliitilist
olukorda, vaataks aktiivi. M. Kadastiku artikkel väga
hea, /tuleb/ lugeda.

Jaan.-veebr. arut. KK otsust kohtadel, mida teha.

E.Roo: “Teadusega” sõlmida leping ja raha
üle kanda. Kui raha pole, antakse inkassoks. Vaja
kasutada lektoreid majanduse ja ideoloogilise töö
osas.


Ansip: Töö eesrindlaste kokkutulek 11.02.88. kell
15.00-20.00 “Vanemuises”. Austatakse töö
eesrindlasi. Lippe seal ei anta, ainult Mironova ja
Domodedova. Saalis paigutus ka teine. Müügipunktid,
muusika. Kontsert S.Vrait, T. Mägi ja vanemuislased.


Kutsed saate kätte kuu lõpus. Vaja moodustada
töökollektiivide nõukogud. Parteisse vastuvõtu
küsimus tähtis, mõjujõudu vaja tõsta.


Protokollis /Prangel/
ERA filiaal (Parteiarhiiv) F. 2643, nim.82, s-ü. 19, l.
2-6"Nimi: Kunagised sõbrad
15.03.2005
E-Mail: idleh@hot.ee
17:57

Tere Rein! Jumal armastab sind.
Mäletad neid ilusaid ja õnnistatud aegu
Saaremaal.
Kas sa ei igatse midagi sarnast tagasi. Tore oli vaadata
pilte sinu

perekonnast, Enest ja lastest. Õnnistusi soovides Heldi
ja Arvi.
<< | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 231-240 | 241-250 | 251-260 | 261-270 | >>
© Rein Mets 2002