Rein Mets / sokrates e-mail
| Rein Mets | Artiklid | Homokultuur | Homokunst | Foorum | Külalisteraamat |


FOORUMID


KÕIK FOORUMID...


Joel Steinfeldti kannatuste rada
21.01.200310. juuni 1950. Joel Steinfeldt tuleb ilmale. 14aastasena hakkab kitarrimängu õppima.

1970–80ndad. Populaarsuse tipp – «Aeg kaob ja kaob», «Tiigrikutsu».

2. oktoober 1989. Steinfeldt lahkub Nõukogude Liidust usulise tagakiusamise pärast.

2. mai 1990. Itaalia politsei vahistab Steinfeldti Roomas süüdistatuna sugukõlvatustes 4-, 9- ja 11aastase poisiga.

26. oktoober 1990. Itaalia kohus mõistab Steinfeldti kuueks aastaks vangi.

18. august 1995. Steinfeldt jõuab tagasi Eestisse (hea käitumine lühendas karistust üheksa kuu võrra).

Veebruar–märts 1998. Eesti ajakirjanduses ilmuvad artiklid, milles juttu 12aastasest kasuvanemate juurest lahkunud ja politsei poolt tagaotsitavaks kuulutatud poisist, kes elas vale nime all kolm kuud Steinfeldti korteris.

5. märts 1998. Politsei loobub Steinfeldti vastu kriminaal-asja algatamisest, sest seda ei soovi väidetava ahistamise ohvriks langenud poisi kasuvanemad.

9. juuli 2002. Arnold Oksmaa esineb Kroonikas pihtimusega, kus väidab, et käis 1997. aastal 17aastasena sageli Steinfeldti juures ja seksis temaga.
[Sissekandeid kokku: 63]


Nimi: Rootsi sotsiaaltöötajad andsid lapse vaimuhaige kurjategija hoolde
11.04.2007
E-Mail:
15:17


Louise isa elas tütrega viimati selles kohas.Rootsi
sotsiaalamet andis 10-aastase lapse vaimuhaige isa hoolde,
kes tütart viis aastat seksuaalselt ära kasutas.


Rootsis vajas kodu 10-aastane tüdruk ja sotsiaalhoolekanne
leidis talle selle lapse enda isa juures, kirjutab
Expressen. Paraku jäi sotsiaaltöötajatel kahe silma
vahele, et isa oli just vabadusse pääsenud vangide
vaimuhaiglast, kus ta mõrva eest karistust kandis.Ema oli 10-aastase Louise oma kodust Göteborgist välja
visanud ja kodu otsimisel jäi sotsiaaltöötajatele silma
Louise isa. Göteborgi sotsiaaltöötaja sõitis Vetlandi
isa kodu vaatama. Sealt kirjutas ta raporti, milles
kinnitab, et korter on kena ja valgusküllane ja et siin on
lapse vajaduses kindlasti rahuldatud. Sotsiaaltöötaja ei
märka, et isa on vangla vaimuhaiglas mõrva eest karistust
kandnud,


Louise viidigi isa juurde elama. Ja hoolimata isa minevikust
ei tulnud sotsiaalametist keegi kunagi kontrollima, kuidas
lapsel läheb.


Lärmi hakkas esmalt tõstma Louise kool, kuna laps ei
ilmunud mõnikord pikka aega kooli. Koolis hakkasid Louise
pärast muret tundma nii juhtkond, õpetajad kui ka
meditsiiniõed, kuid sotsiaalamet süüdistas Louise
puudumistes kooli.


Expressen usub, et sotsiaaltöötajate tegevusetuse põhjus
võis olla selles, et nad kartsid Louise isa. Mees oli
teada-tuntult vägivaldne, paljusid ähvardanud, kandis
relva ja oli väga agressiivne.


Louise veetis oma isaga koos viis aastat. Nende aastate
jooksul kolis isa pidevalt, viimaseks elasid nad hüljatud
vagunelamus. Isa kasutas last ära ka seksuaalselt.


Louise põgenes oma isa juurest möödunud aastal, kui oli
saanud juba 16-aastaseks.


Pärast põgenemist reageeris ka sotsiaalamet ja nüüd
istub Louise isa jälle Ryhovsi haigla kohtupsühhiaatria
osakonnas. Seekord kannab ta karistust lapse vägistamise
eest. Louise aga elab nüüd kasuperes.


Juhtumi jälile jõudnud SVT ajakirjanik Janne Josefsson
leiab: „Me lööme siin riigis endile vastu rinda, et meil
siin on raudkindel sotsiaalteenistus, kuid siiski ei tee
sotsiaaltöötaja midagi, kui asjaolud ise lärmi löövad.
Kõige hullem on see, et selle juhtumi eest vastutavad
inimesed istuvad ikka (oma kohtadel – toim) nagu poleks
midagi juhtunud.Nimi: Pedofiilid enamasti heteroseksuaalsed nagu ka maakohtute praktika näitab
14.02.2007
E-Mail:
15:42

Seadus


Seksuaalne väärkohtlemine

•• Seksuaalne väärkohtlemine on lapse või nooruki
sundimine või ahvatlemine osalema seksuaalseis toiminguis
olenemata sellest, kas laps ise mõistab toimuvat või
mitte.


•• Seksuaalne väärkohtlemine ei pruugi tähendada otsest
seksuaalset vahekorda ning alati ei pruugi tegemist olla ka
otsese füüsilise kontaktiga.


•• Lapse väärkohtlemine on mis tahes käitumine lapse
suhtes, mis alandab tema füüsilist ja psüühilist heaolu,
seades ohtu tema eakohase arengu.


•• Karistusseadustiku järgi aeguvad esimese astme
kuriteod (näiteks vägistamine) kümme aastat pärast teo
toime panemist.Kohtukaasused


•• 50-aastane mees pani aastatel 2000–2005 toime
seksuaalkuritegusid kuue- kuni 13-aastaste poiste suhtes.
Lisaks kallutas neid alkoholi tarvitamisele. Mees sai
karistuseks üheksa aastat vangistust. Kuna kriminaalasja
arutamine toimus lühimenetluses, siis vähendati karistust
ühe kolmandiku võrra, mees peab trellide taga veetma kuus
aastat.73-aastane mees pildistas ja filmis oma seitsmeaastast
lapselast ja selle lapseealisi sõbrannasid erootilistes
poosides. Eakas mees sai karistuseks üheksa kuud vangistust
(kuna kriminaalasja arutamine toimus lühimenetluses,
vähendati karistust ühe kolmandiku võrra, lõplikuks
karistuseks mõisteti kuus kuud vangistust) tingimisi
kaheaastase katseajaga. Lisaks pandi talle kohustus
käitumiskontrolli ajal mitte suhelda alla 16-aastaste
tüdrukutega.•• Üle 50-aastane mees kohtles julmalt oma tütre
seitsmeaastast kasulast. Samuti sundis ta poissi magama
endaga ühes voodis, keelas magada ööriietes ja käperdas
teda. Sama meest süüdistati ka omaenda tütre seksuaalses
ahistamises 20 aasta vältel, sundides viimast vaginaalsele
vahekorrale mõned korrad kuus või nädalas. Ahistamine
algas, kui tütar oli 12. Karistuseks mõisteti mehele
kokkuleppemenetluses kokku kolm aastat vangistust tingimisi
kaheaastase katseajaga.•• 32-aastane mees pani toime sugukõlvatuid tegusid oma
kolme-, nelja- ja viieaastase lapse suhtes. Karistuseks
mõisteti 14 aastat vangistust. Kohaldades lühimenetluse
sätteid, jäi lõplikuks karistuseks üheksa aastat ja neli
kuud vangistust.•• 41-aastane mees vägistas alaealisi, rahuldas nende
peal oma sugulist kirge ja väärkohtles oma alaealist
poega. Samuti sundis poega alkoholi tarvitama. Süüdistuse
järgi said toona 21-aastase mehe kuriteod alguse 1986.
aastal, kui ta kuue aasta jooksul vägistas esialgu kõigest
kuueaastast tüdrukut. 1990. aastast lisandus vägistajale
teisigi ohvreid. Järgmised kaks aastat vägistas ta jõu ja
ähvarduste toel kaht 11-aastast tüdrukut. 2004–2005 tõid
mehe hingele viienda ja kuuenda ohvri. Tema viimaseks
vägistamisohvriks jäi 15-aastane tüdruk. Meest karistati
15-aastase vangistusega, kuid kuna asi lahendati
lühimenetluses, vähendati karistust kolmandiku võrra ja
lõplikuks karistuseks jäi küm-neaastane vangistus.


Allikas: maakohtud


Nimi: Pedofiilide karistatus muutub avalikuks
14.02.2007
E-Mail:
11:23


Justiitsministeerium saadab täna kooskõlastusringile
eelnõu, mis keelab pedofiilidel lastega töötamise ning
annab ühtlasi lapsevanematele võimaluse saada õigustatud
huvi korral teavet isiku karistatuse kohta.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõuniku
Marju Agarmaa sõnul on eelnõu eesmärgiks tagada, et
lastevastases seksuaalkuriteos, alaealise prostitutsiooniga
või lapspornoga seotud kuriteos süüdi mõistetud isikud
ei pääseks töötama ametites, kus nad lastega vahetult
kokku puutuvad.

„Taolisteks ametikohtadeks on näiteks õpetaja,
lasteaiakasvataja, lastelaagri kasvataja ja registreeritud
lapsehoiuteenuse pakkuja,“ ütles Agarmaa.


Vastavatel tööandjatel tekib eelnõuga kohustus enne isiku
töölevõtmist kontrollida karistusregistrist isiku
karistusandmeid, mis puudutavad nimetatud kuritegusid. Muude
kuritegude kohta tööandjad infot ei saa.


Justiitsminister Rein Lang rõhutas, et lastega töötamise
õiguse piiramine on oluline uute kuritegude ärahoidmise
aspektist. „Eelnõu paneb põhivastutuse isiku tausta
kontrollimisel tööandjale, ent annab võimaluse ka
lapsevanematele õigustatud huvi korral kontrollida, kas
isik, kelle järelevalve all nende laps viibib, ei ole
lastevastastes seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud,“
selgitas Lang.


Õigustatud huvi on näiteks juhul, kui laps viibib teise
isiku järelevalve all seadusliku esindaja juuresolekuta –
huvialaringid, registreerimata lapsehoidjad jms.


„Nii on lapsevanematel edaspidi võimalik ise kontrollida
ja hinnata, kas lapsele on eraõigusliku huvikooli,
lasteaia, kooli, lapsehoidja vms teenuste tarbimine
konkreetsel juhul turvaline või mitte,“ ütles minister.

Marju Agarmaa selgituse kohaselt tuleb vastava teabe
saamiseks teha karistusregistrile kirjalik päring, milles
põhjendatakse õigustatud huvi olemasolu ning
täpsustatakse isik, kelle kohta teavet soovitakse.
„Teatises edastatakse vaid jah/ei vastus – kas isik on
karistatud loetletud lapsevastase seksuaalkuriteo eest või
mitte,“ lisas Agarmaa.


Tööandjat, kes võtab tööle isiku, kellel on seaduse
järgi lastega töötamine keelatud, võib karistada
rahatrahviga.Nimi: Genka: Fuck you, Joel Steinfeldt
17.10.2006
E-Mail:
10:04

Aga kellega sõneleb hullumeelne "Haige apostel"?
Ühest haigest värdjast, kes kutsub end apostliks. Saad
aru, ma olen suur pohhuist ja mul oleks olnud ükskõik
nendest juttudest, mis ma tema kohta kuulnud olen, alates
sellest ajast kui mu kõrvad hakkasid tähendusega sõnu
eristama, aga see kuradi rott võttis minu nime meedias suu
sisse.

Ma ei võtta õigust pidada kellegi üle kohut, aga ma
võtsin endale õiguse sõnavabadusele: Fuck you, Joel
Steinfeldt!


Nimi: Lapsi seksuaalselt kuritarvitanud süüdimõistetud
17.10.2006
E-Mail:
09:56

Tiiu Põld

Viimastel aastatel rohkem kõneainet tekitanud
pedofiiliajuhtumitest koostas ülevaate Tiiu Põld.


http://www.postimees.ee/190606/esileht/siseuudised/206236.p
hp?rNimi: Arnold Oksmaa läks mehele
04.09.2006
E-Mail:
07:41


Laupäeva hilisõhtul abiellusid Türil, Veskisillal
toimunud Kuma Raadio 18. sünnipäeval Eesti kaks tuntud
tegelast — Arnold Oksmaa ja Hillar Kohv.


Uhket pulma Eesti moodi viis läbi pulmavanem Onu Bella —
alias Igor Maasik, teatas Arnold Oksmaa.

Pulmatseremoonial esinesid uues koosseisus NightLight Duo,
Apelsin, Ane ja Gunnar Loho, ning pulmavanem Onu Bella
bändiga. Valges pulmakleidis Arnold Oksmaa tuli pealavale
Hillar Kohvi käevangus, andsid tõotused ja suudlesid Onu
Bella käes olevat hõberisti.


Oli ka paar intsidenti, vastabiellunud paari ründas nende
eribussis puuhalgudega kolm teismelist vanuses 16-18,
kirjeldas rünnakut Arnold Oksmaa.
Nimi: August
29.07.2006
E-Mail:
01:36

See jäägu kahele inimese südame tunnistusele!


Nimi: Kõik pedofiilid avalikku nimistusse
08.06.2006
E-Mail:
10:54


Tartu Ülikooli kriminaalõiguse professor Jaan Sootak on
pedofiilide isikuandmete avalikustamise poolt, kuigi
sellisel juhul jääb alati alles omakohtu või
häbimärgistamise võimalus.


Sootak, kes on ka riigikohtu nõunik, märkis samas, et
selles küsimuses tuleb kaaluda pedofiilias süüdi
mõistetud inimese ja lapse huve, kirjutab Postimees.

Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku vanemarst
Viktor Sergejev on öelnud, et reeglina pole pedofiile
võimalik ravida, sest nad ei suuda oma seksuaalsetele
tungidele vastu seista.


Isamaaliidu poliitikasekretär Margus Tsahkna märkis ideed
kommenteerides, et pedagoogilisel tööl ja lastega
tegelevate inimeste hulgas ei tohi olla pedofiilse taustaga
inimesi. “Et seda vältida, peab vastav teave olema
kättesaadav vähemalt nendele, kes otsustavad meie laste
kasvatamise üle.”


Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Ain Seppik
sõnas, et kui praegu saavad karistusregistrit vaadata
jõustruktuurid, nagu näiteks politsei, ning need, kel
puudub põhjendatud huvi, sellele ligi ei pääse, siis tema
hinnangul on äärmiselt küsitav see register isegi
osaliselt avada.


“Miks mitte avada registrit tapjate ja vägistajate suhtes?
Nemad on samamoodi ohtlikud,” arutles Seppik.
“Isikuandmete kaitse kontseptsiooniga [Rein] Langi idee
küll kokku ei lähe.”


Pedofiilide isikuandmete avalikustamise seaduseparandust
valmistatakse justiitsministeeriumis alles ette. Isikute
ringi, kel hakkab olema juurdepääs pedofiilide
isikuandmetele, täpsustatakse.


Pedofiiliavastast võitlust tahab samas karmistada kogu
Euroopa. Belgia tahab euroliidus saavutada, et ühes riigis
süüdi mõistetud isiku karistatust arvestaks ka teised
euroliidu maad.
Nimi: Arnold: «Leppimist ei olnud»
27.06.2005
E-Mail: SL htuleht
08:02

Arnold: «Leppimist ei olnud»
Kadri Jakobson

VÕLTS PIDU: Eile Hiiu Õlletoas aset leidnud Arnold Oksmaa
ja Joel Steinfeldti lepituspidu oli etendus rahvale. Teise
Arnoldi sõnul ei saa ta andestada mehele, kes ühel päeval
paneb tema raamatu keelu alla panna, teisel aga lepitust
otsib.

Arno Saar
Eile hilisõhtul Hiiu Õlletoas suurelt välja reklaamitud
Joel Friedrich Steinfeldti ja Arnold Oksmaa leppimisõhtu
oli vaid etendus. Oksmaa sõnul oli tegemist võltsinguga -
tema pole oma südames Steinfeldtiga leppinud.


Hiiu Õlletuba Tallinnas Pärnu maanteel oli eile kella
seitsme ajal õhtul rahvast täis. Õhtu jätkudes tarisid
töötajad sinna lisalaudu ja toole. Õlletoobrid täitusid
joogiga ja sumin läks üha valjemaks.

Arnold Oksmaa koos sõbratar Mari-Leeni ja kirjastuse Hai
Uim esindajatega istusid teisel korruse saali nurgalauas.
Käisid sahinad, et tagaruumis on peidus Joel Steinfeldt
ise.


«Ma ei usu, et täna õhtul saab siin toimuma midagi
sellist, mida elus varem kogenud poleks,» teatas tumedas
ülikonnas ja musta kikilipsuga kohale ilmunud Arnold
Oksmaa.


Kolmas kord andestada

Õhtujuhtide Madis Millingu ja Hendrik Normanni vedamisel
läks etendus leppimise ja sõpruse egiidi all lahti.


«Mul on elus olnud kolm suurt leppimist,» alustas
kreemikas ülikonnas, toon-toonis triibulise lipsu ja
kaabuga oma esinemist Joel Steinfeldt: «1989. aastal
Eestist lahkudes andsin ma andeks neile, kes minu vastu siin
eksisid ja sõitsin ära ei tea kuhu. Tulin tagasi ja andsin
andeks neile, kes minu vastu eksisid. Nüüd on kolmas kord
andeks anda ja ma annan andeks neile, kes minu vastu viimase
7-8 aasta jooksul on eksinud ning ülekohut teinud,» seadis
Steinfeldt sõnu.


«Mul on hea meel, et siia on tulnud armsad, isegi
soliidsed, mitte solgilembesed inimesed, kes naudivad
rämpsu klantsmaterjalil. Mul pole olnud vaja hingesõpru,
kelle rinna najal nutta. Küll olen pakkunud mina neile
inimestele tuge, kes seda on vajanud,» kõneles Steinfeldt,
kes keeldus SL Õhtulehega enne esinemist lepitusest
rääkimast.


Steinfeldti melanhoolsed ja romantilised estraadiorkestri
saatega lood ei kütnud pubis olnud publikut üles. «Need
ei sobi siia,» kostus repliike.


Hiiu Õlletoa omanik Edo Takker ütles, et tema on selle
ürituse korraldaja ja idee autor. «Joel on minu
klassivend. Mina kutsusin siia kõik osapooled - siin on
Steinfeldt ja tema advokaat Alar Eiche koos abilisega. Isegi
kohtuniku abi on! Siin alles läheb peoks, leppimise
peoks,» oli ta õnnelik ja optimistlik.


Õhtu oodatuima esineja Arnold Oksmaa lavaletulek pani rahva
plaksutama. Teda olid hilistel õhtutundidel oma silmaga
vaatama tulnud isegi lapsed. Varem laval Oksmaa esinemist
näinud inimesed olid aga jahmunud - rõõmsast ja
särasilmsest noormehest polnud jälgegi. Lotendavas
ülikonnas, musta kikilipsu ja läikimalöödud kingades
Arnold oli ilmselgelt krampis ja tõsine.Nimi: «Leppimine oli võlts.»
27.06.2005
E-Mail: 2.
08:01

«Leppimine oli võlts.»

Rütmile kaasa nõksutades vaatas tema esinemist üksisilmi
saali keskelt vahekäigust teine osapool, Joel Steinfeldt ja
ohkas sügavalt. Mis mõtted mehe peas tol hetkel tiirlesid,
teab vaid tema ise.


Pärast Oksmaa esinemist kinkis Steinfeldt «murelapsele»
käepigistuse ja kallistuse, ent Oksmaa näos polnud
naeratuse kübetki. Veel vähem leppimise märki.


«Mina oma südames Steinfelfdtiga leppinud pole, see kõik
oli võlts,» tunnistas õhetavate põskedega Arnold Oksmaa
pärast esinemist. Ta tunnistas, et oli laval krampis ning
tujust ära.


«See on ainult Steinfeldti väline keep smiling, mitte tema
tõeline olemus! Ma ei saa leppida inimesega, kes eile lasi
arestida minu raamatu. See oli tema, kes seda tegi,»
rääkis Arnold Oksmaa.


Talle tundus imelik seegi, et õlletoa omanik ei lubanud tal
Steinfeldti esinemist vaadata, küll aga jälgis viimane
tema laulmist. «Ma ei teadnud, et ta üldse koos minuga
lavale tuleb! Me pole omavahel sõnagi vahetanud. Eks ma
tulin pubiomanikule vastu, sest ma saan ju esinemise eest
raha,» ütles Arnold Oksmaa.


Õhtu edenedes jätkas Steinfeldt laulmist ja mõtisklusi.
«Te võite mind pasaga üle kallata niipalju, kui tahate.
Kui tahate teada, kes ma olen, kuulake minu laule. Olen juba
korra Eestist lahkunud. Kui mul tuleb kurjuse ja õeluse
tõttu seda veel teha, lahkun sinna, kust iialgi tagasi ei
tulda.»

Steinfeldt ei takista raamatu müüki

Joel Steinfeldt loobus takistamast Arnold Oksmaa raamatu
«Hüljatud Eesti moodi» tiraa?i müüki tulekut, kuna
vastupidiselt Oksmaa öeldule ei sisalda see väiteid
Steinfeldti ja Oksmaa seksuaalsuhte kohta. Oksmaa
elulooraamatu kirjastaja andis eile kohtule raamatu
ärakirja, millega tutvunud Steinfeldt ja tema esindajad
leidsid, et Oksmaa avalikkusele raamatu kohta esitatud
informatsioon oli vale ning tema varasemate ütluste näol
oli tegemist lihtsalt eksitava reklaamiga. Raamat ei sisalda
faktiväiteid, nagu oleks Steinfeldtil olnud seksuaalsuhe
Oksmaaga, mistõttu Steinfeldt otsustas mitte takistada
teose ilmumist.
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | >>
© Rein Mets 2002