Rein Mets / sokrates e-mail
| Rein Mets | Artiklid | Homokultuur | Homokunst | Foorum | Külalisteraamat |


FOORUMID


KÕIK FOORUMID...


Ka geiperes kasvavad inimesed
02.11.2005

Lisan uue foorumi, usun, et teema on huvitav ja vajab arutlemist.
Soovin kommenteerijatele jaksu ja jõudu.
Tervitustega R.M aka sokrates

KRISTINA MÄND: Ka geiperes kasvavad inimesed

VASTUSEIS laste kasvamisele geiperedes põhineb müütidel
Faktumi hiljutine küsitlus näitas, et 71 protsenti inimesi ei poolda laste kasvamist samasooliste inimeste peres. Pooldajaid on kõigest 23 protsenti. Sellise protsentuaalse jaotuse on ilmselt põhjustanud kummalised müüdid.

Sageli võrdsustatakse pere konservatiivse arusaamaga: ema, isa, laps(ed). Aga see ei ole nii. Lapsi kasvab üksikvanematega, kasuvanematega, vanavanematega ja ka geivanematega. Millised on siis põhilised müüdid, millega põhjendatakse vastuseisu laste geiperedes kasvamisele?

Müüt 1: normaalsus on sassis

Esiteks ei õppivat lapsed samasooliste vanematega peredes õigeid pereväärtusi. Kui pereväärtusi üldse leidub, siis on nendeks armastus, sallivus, heatahtlikkus, hoolivus, lugupidamine ja lojaalsus.

Kas keegi oskab öelda, milline neist on eriline geiväärtus ja milline heteroväärtus? Mina erinevusi ei näe, sest hea pere väärtused ei sõltu vanemate seksuaalsest orientatsioonist, vaid inimeste sisimast kultuurist, taustast ja keskkonnast.Kas see koht ja keskkond, kuhu me sünnime, on pere või hoopis suhted ja inimesed, keda kohtame, armastame ning valime oma lähedasteks? Pere ei tähenda ainult meest, naist ja üht-kaht last. See on grupp inimesi, kes üksteist armastavad ja hoiavad.

Müüt 2: geipaarid lapsi ei saa

Väidetakse, et kuna samasoolised inimesed omavahel lapsi ei saa, pole selline pere loomulik. Kuid paljud muudki paarid ei saa lapsi ja neid aidatakse. Sellise loogika alusel tuleks keelata ka viljakusravi, kehaväline viljastamine ja kasuvanemad. Geipaari puhul on lahendused samad kui peredes, kus kaks vanemat omavahel lapsi ei saa. Paljud lapsed kasvavad kasuisa või -emaga, kellel pole olnud nende sünniga mingit pistmist.
Miks siis peaks keelama, et mõlemaks kasuvanemaks võiks olla samast soost inimene? Siin tuuakse argumendiks, et lapse elus peab ikka valitsema tasakaal. Kuid paljusid lapsi kasvatab niikuinii kaks samast soost inimest – ema ja vanaema, isa ja onu jne. Kas siis keelame sellegi? Kui isa on tuhvlialune ja ema võimas matroon või isa joodikust peksja-macho ning ema hädaldav kolkisaaja – millised lapsed kasvavad sellises peres?
Ja milline on üldse loomulik pere? Kas see on loomulik, et inimesed, kes ei saa iseendagagi hakkama, sünnitavad lapsi? Kas on normaalne, et antakse oma lapsed ära? Kas on normaalne, et mees jätab maha paar kuud raseda naise, kes kasvatab last edaspidi nii-öelda üksinda ehk vähemasti bioloogilise isa kaas-
abita? Kas on normaalne, et inimesed elavad koos “laste pärast”, aga tegelikult võõraste ja isegi vaenlastena?

Ometi on selliseid peresid sadu ja me peame sellist kasvukeskkonda normaalse(ma)ks. Geipaarid peavad kõvasti vaeva nägema, et lapsi saada – juhusel seal eriti ruumi ei ole. Seega on nad vahest isegi rohkem lapse saamiseks valmis. Seega pole kellegi asi keelata laste kasvatamist ainult seepärast, et kahel inimesel ei õnnestu neid omavahel saada. Selle piiri oleme ammu ületanud.

Müüt 3: lapsed ei õpi elu

Kolmandaks müüdiks on arvamus, et lapsed ei saa teada, kuidas “asi tegelikult käib”. Kuid lapsed ei ela vaakumis. Raamatud, televisioon ja internet on kättesaadavad kõigile. Lapsed teavad, kuidas asi käib, ja saavad seda sageli teada sõltumata oma vanematest. Minu viieaastane sõber Jesse teab hästi, kes on isa ja kuidas lapsed sünnivad. Jessel on kaks ema ja minu meelest on ta õnnelik ja rõõmus väikemees. Küll aga tean ma lugematuid heterovanemaid, kelle lapsed on kapsalehe alt võetud, poest toodud või mõne õnnetu kure nokas kohale lennutatud.

Lasteaias ja koolides pidavat geiperedes kasvavaid lapsi rohkem narritama, aga kõik sõltub sellest, kuidas kasvatajad, õpetajad ning lastevanemad asjasse suhtuvad ja seda selgitavad. Lapsed lähtuvad sellest.

Müüt 4: oih, läheb geiks kätte

Neljas müüt väidab, et samasooliste vanematega peredes kasvavad lapsedki geideks. Oleks huvitav teada, kust need gei-inimesed on küll seni sündinud? See on rumal väljamõeldis. Uuringud näitavad, et vanemate seksuaalsel suundumusel ei ole laste enda seksuaalse orientatsiooniga mingit pistmist.

Samasooliste perede teke ei sõltu ühiskonna survest – neid tekib niikuinii, ongi juba tekkinud, neid on alati olnud. Nad ei reklaami ennast, aga neid ei tohi kindlasti kiusata. Neid on ja saab olema. Küll aga sõltub palju ühiskonna ja valitsuse toest.

“Meil” ei ole midagi kaotada, aga “neil”, see tähendab tegelikult kõikidel meil – ilma jutumärkideta – on palju võita. Samasooliste inimeste peredes kasvavad lapsed samamoodi kui heteroseksuaalsete inimeste ja üksikvanemate peredes – inimesteks.

Samasoosuhteid eelistavaid inimesi on keskeltläbi kümnendik elanikkonnast. Ilmselgelt ei saa tekkida mingit “homode erakonda”, sest harilike kodanikena jagunevad nendegi poliitilised eelistused seksuaalsetest lahus, nagu kõigil teistel. Ometi oleks meeldiv, kui mõni poliitikas adekvaatselt tegev jõud vaevuks võtma sel sugugi mitte väheolulisel teemal seisukoha. Ootame tegusid.


Kristina Mänd, Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu juhataja

Autor esitab oma isiklikke seisukohti.Eesti Päevaleht

[Sissekandeid kokku: 26]


Nimi: optimistlik
12.11.2005
E-Mail:
12:13

Eestimaa inimesed teavad, et paljudes Euroopa Liidu
liikmesmaadest on samasooliste liidud ja partnerlusabielud
seadlustanud — Soome Vabariik, Rootsi Kuningriik, Taani
Kuningriik, Saksamaa Liitvabariik, Prantsuse Vabariik,
Hollandi Kuningriik, Belgia Kuningriik, Hispaania
Kuningriik.( peagi Suur Britannia)

Mitte EL maadest Norra Kuningriik ja Islandi Vabariik!
Tuleb lisa!


Nimi: Obakuk
04.11.2005
E-Mail:
10:04

flo, nagu pole puue vähemus, nii pole vähemus ka
homoseksuaalsus. puuetega inimesed on aga vähemus,
samamoodi homoseksuaalid.


puue on hälve, aga seda ilma väärtushinnangulise
konnotatsioonita. samamoodi homoseksuaalsus.muide, kui väheke vähemusteteemalise kirjandusega
tutvud, siis leiad, et tinglikult käsitletakse ka naisi
vähemusena (kuigi nende arv on suurem meeste omast).
vähemuse kriteeriumiks ei ole mitte niivõrd arv, vaid
roll ja mõju ühiskonnas.
Nimi: Flo
04.11.2005
E-Mail:
10:03

Ma ei saa aru, miks ei nimetata asju õigete nimedega.
Homoseksuaalsus ei ole vähemus, see on hälve. Me ei
nimeta ju puuetega inimesi vähemuseks, me nimetame neid
puuetega inimesteks.


Nimi: sokrates veel
04.11.2005
E-Mail:
08:36

Lyhidalt, ei kysi ju arst heteroemalt ega isalt mis asendis
ja kuidas täpselt nad eostasid oma oodatud beebi, sama ei
kysi me ka tänastelt EV valisuse justiitsministrilt ega
õiguskantslerilt, et kuidas neid eostati.

On tendents siin maal, et homod eelistavad igaljuhul omo
bioloogiliselt saadud lapsi adoptiivlastele. Viimane variant
on reeglina siiski vaid viimane abinõu. Samas ka sellesse
suhtutakse siin ylima tõsiduse ja vastutustundega.

Tean isiklikult mitmeid Rootsi homoperesid, kus lapsed
kasvavad armastatud ja majanduslikult kindlustatud
homoperedes.

Ka yleriiklikult on meil homodest vanemate beebitähti,
näiteks tuntud geipaar Jonas Gardell ( tuntud
näitleja, kirjanik, publitsist)ja Mark Levengood ( Rootsi
TVtäht ja muumilugude hääl) ja nende lapsuke ,
kelle nimegi kõik Rootsis teavad... AMOS on saamas
neljaaastaseks 1. jaanuaril.


Peamine, et me lastel oleks õnnelik lapsepõlv, keda
armastatakse nii kodus kui yhiskonnas eelarvamusteta ja
kellest saavad meie andekad ja lugupeetud kaaskkodanikud.

KUI KERGE ON SELLISES YHISKONNAS ELADA!Nimi: sokrates
04.11.2005
E-Mail:
08:35

Yks homode igatsetuim lastesaamise variant on paraku autori
jaoks olematu, see enim leviv just Euroopa homofiilsetes
uusliberaalsetes maades, kus homosuhted juuridiliselt
paigas, nimelt kodune kunstliku seemendamise meetod. Asjase
pyhendamatuile seletuseks, et meessoost homopaar, otsib,
leiab ja kohtub juba kooselava lesbipaariga, tutvutakse
yksteisega , kombatakse ettevaatlikult päritoluliselt,
maailmavaateliselt ja majanduslikult, lepitakse kokku
juriidilistes kysimustes ja siis eostatakse laps
katseklaasimeetodil ja osapoolte * nelja osapoole( ylimaks
õnneks synnib nagu heterotelgi 9 kuud hiljem tilluke
maailmakodanik, keda yhiselt kasvatama asutakse)

Rootsis on RFSLi (eesti vaste yhisele gay ja lesbi
yleriigilisele organisatsioonile)andmetel viimase viie
aastaga syndinud sellistes yhendustest yle 50 000 uue
beebist rootslase elik maailmakodaniku.

On ju Rootsiski homofoobiat aga yleyldine tolerantsus on
riiklikult viidud sellise tasemeni, et enamasti keegi ei
hakka sellises peres syndinud lapsi ahistama, ei lasteaias
ega ka koolis, ainuyksi sellepärast, et kellelgi on
samaaegselt kaks armastavat hoolitsevat ema ja kaks
samameelset isa, mis sest et homod.


Yhiskondlik tolerants selles mõttes Eestis jätab
paljuski mu meelest soovida ja endised mustrid kahjuks on
liigagi elujõus.

Ometi on ju ka lesbid ja homod Eesti Vabariigi kodanikud,
kel põhiseaduslikud õigused ja kohustused nagu
kõigil teistelgi Eesti Vabariigi kodanikel.

Arvan et alustada tuleks homofoobia kui vihkava ja
yleskihutava suhtumise ja tulemi keelamine juuridiliselt.
See tähendab seadusandlikult karistatvaks muuta, sest
kahjuks Eesti riigiametnikud tõmblevad praegu
nendevastase netileimamise pärast palju enam, kui
näiteks selle Eestis laialt vohava metsikult sõimleva
ja vihkava homofoobia ilmmingutega kyll internetis, kyll
meedias.

Ka homod on EV kodanikud ja nende põhiseaduslikud
õigused ja kohustused!

Yks sellistest iseenesestmõistetavatest yldinimlikest
õigustest on moodustada oma armastatud inimesega
seaduslikult IGATI toetatud yhiselu PEREKOND ja LAPSED!

Tänan tähelepanu eest!
sokrates Rootsist EV kodanik


Nimi: no jah
04.11.2005
E-Mail:
07:35

See elav vastukaja on valdavalt negatiivne homode suhtes ja
pole raske arvata, et seda kirjutasid inimesed kes vihkavad
kõike ja kõiki. Homod ise ilmselt sellel teemal
sõna üldse ei võtnud. Kui oma arvamust peaksid
kõigega rahulolematud netikommentaatorid avalikult
esitama, siis ilmselt sellist labast ja vihkavat sõimu ei
kuuleks. Seega ei maksaks seda vastukaja väga tõsiselt


Nimi: Amok
04.11.2005
E-Mail:
07:33

autor mainib kaht võimalust, kuidas homopaar võiks
lapse saada - a) laps pärineb ühe vanema eelmisest
suhtest; b) homopaar lapsendab kellegi teise lapse. on ka
vähemalt kolmas võimalus - laps saadakse kunstliku
viljastamise teel (või ka loomulikul teel ainult sel
eesmärgil sooritatud vahekorrast), seega on ta ühe
teda kasvatava vanema täiesti lihane laps ja sünnibki
homoperre. ega seda praegugi ju keegi keelata saa.


üldiselt arvan ma, et küsimus pole mitte vanemates,
vaid lastes. ka heteroseksuaalses peres kasvavale lapsele ei
pruugi olla tagatud normaalsete (mis iganes need ka peaks
olema) soorollide õppimine, niisamuti ei pruugi see olla
takistatud homoseksuaalses peres. lõppude lõpuks on ka
heteroseksuaalid heterogeenne grupp, kuhu kuuluvatel
inimestel võib olla väga erinevaid eelistusi,
mõnigi neist võib seejuures teistele tunduda
ebanormaalne.


homoseksuaalid on samamoodi inimesed nagu heteroseksuaalid.
mõlemate hulgas on häid ja halbu inimesi; selliseid,
kes sobivad lapsevanemateks ja selliseid, kes ei sobi.
olulisemad ongi need muud omadused, mitte
seksorientatsioon.Nimi: Kalla
03.11.2005
E-Mail:
14:30

Olen heteroseksuaalne, nii mind ei pea kartma. Mind jätab
täiesti külmaks, mida täiskasvanud inimesed
vastastikusel kokkuleppel magamistoas teevad.

Pedofiilia, vägistamine, zoofiilia, nekrofiilia -
tegemist on nähtustega, kus teine pool ei ole
võimeline, ei oska oma tahet väljendada või on
otseselt teada andnud, et talle selline kontakt ei meeldi
kuid sellest hoolimata teda sunnitakse kurjategija poolt
seksuaalkontakti.

Oled sa võimeline vaba tahte ja kuriteo vahel vahet
tegema?

Oled piiratud maailmapildiga ebakindel inimene, keda iga
sinu mõistes normaalsusest kõrvalekalle kohutab.
Homofoobid jätavad oma viha ja paanitsemisega mulje, nagu
homoseksuaalsus oleks nakkushaigus mis neile külge
võib hakata. Ju siis on põhjust karta, äkki oled
juba nakatunud?

Iga nädal on politseistatistikas heteroseksuaalsete
meeste poolt sooritatud seksuaalkuritegusid. Kas nüüd
naised peaks ühe osa pervertide tõttu hakkama suhtuma
kõigisse heteroseksuaalsetesse meestesse kui
vägistajatesse?


Nimi: karl
03.11.2005
E-Mail:
13:56

Kui segada täpselt õiges vahekorras kokku internet ja
nõukogude repressiivorganite hirmutustöö
tagajärjed, saame kokku anonüümse
netikommentaatori, kelle kirjutiste sisuks laim, labasused
ja solvangud.

samas
genofond on stabiilne ja saab nuutuda ainult sadade
tuhandete aastate jooksul. Järelikult on sündinud
homode protsent ajloo jooksul muutumatu. Kuimõnel
perioodil on (end afisheerivate) homode hulk suurem, siis on
paratamatult tegemist moepededega, kes "protestivad" nagu
punkarid, hipid, põrguinglid, skinheadid jms.

Küsimus: kui palju paraadidel marsivatest homodest on
tõelised homod ja kui palju moehomod? You never know!
Teine küsimus: kas moepedede "õigusi" tuleks ka
austada?


Nimi: sokrates
03.11.2005
E-Mail:
13:52


Olend ikka mõistlik, kes sulle vene ajal (1988 aasta
veebruaris)ETVs või Rahva Hääles pedofiilset pornot
minust ja Allanist näitas?

Seda oleks olnud neilt ( kgblt) liiga palju tahetud!irw
sokrates koos oma mehe Allaniga TV pornostaarid ENSVs !!!
(irooniline muie)


<< | 1-10 | 11-20 | 21-30 | >>
© Rein Mets 2002