Rein Mets / sokrates e-mail
| Rein Mets | Artiklid | Homokultuur | Homokunst | Foorum | Külalisteraamat |


VIIMASED ARTIKLID


Armas Jumal, hoia meid fundamentalistide eest!
03.06.2002
REIN METS
Delfi

 
Jälgides viimase poole aasta jooksul erinevat meediat, kohtab aina tihedamini viiteid religioossusele ja fundamentalismile. Seoses põhiliselt vast 11. septembriga, bin Ladeni ja Al-Qaeda’ga.

Kuid samas ka Rootsis oma lihase isa poolt mõrvatud Fadime juhtumiga, mis oli religioosse-fundamentalistliku maailmavaate õudne ja häbiväärne tragöödia. Ei maksa ka unustada Egiptuse võimude repressiooni homoööklubi vastu, kus noored homod lausa vanglasse sattusid ning mille peale kogu Euroopa valitsused, ka humanistid eesotsas loominguinimestega (näit. Elton John), protesteerisid raevukalt.

Motiveerituna sellest, pöördusin Eesti teatmeteostest otsima sõnu nagu fundamentaalne, fundamentalist ja fundamentalism. Minu jahmatuseks puudusid need sõnad nii Nõukogude ajal välja antud ENE-s, kui võõrsõnade leksikonis, aga samuti ka õigekeelsussõnaraamatus — üllitistes, mida me ju enamuses peame suurel määral autoriteetseteks ja enamuses kasutuskõlblikeks. Tõepoolest, midagi ma neist leidsin — "fundament".

Järgmiseks haarasin Rootsis välja antud Bonniersi rootsi keele sõnaraamatu järele ja leidsin järgneva:
/fundamentaalne — alus, põhi( piltlik). see millele rajatakse või luuakse midagi (keeleteaduslik)/
/fundamentalism — fundamentalistlik elukäsitlus, maailmavaade/
/fundamentalist — kristlane (või moslem), kes usub, et Piiblit (või vastavalt
Koraani) peab omandama, mõistma, tõlgendama ning selle järgi elama sõna-sõnalt ja täht-tähelt/.
Kuna eelpool loetletud ENSV-aegsest ateismist läbiimbunud üllitistes on sõna religioon puhul juba teadagi millised definitsioonid, siis pöördusin ka selle sõna täpsemaks mõistmiseks Bonniersi poole:
/religioon — see, et hoida midagi “pühalt”, inimeste suhet kõrgematesse jõududesse, (jumala)usku, jumala kummardamist ( jumaldamist), jumala õpetust, usuõpetust./
/religiooni vabadus — kodanike õigus otsustada oma isikliku religiooni üle, ka vabadus eitada religiooni/
/religioossus — religioosne hingehoiak, seisund, jumalakartlikus/
/reliikvia — pühale isikule kuulnud keha osad või muud esemed/
Mõte liikus nagu iseenesest Moosese käsuseaduses kirjutatu juurde, millega mind ja teisi homoseksuaalseid isikuid igal võimalikul ja võimatul juhul
rünnatakse! Kõige tavalisemaks rünnakuks on 3.Moosese raamatu 22 salm, kus öeldakse, et ära maga meesterahva juures, nagu magatakse naise juures: see on jäledus! Mõtlesin siis, et kuidas ikkagi magatakse naise juures — kas seljad vastamisi, pead-jalad läbisegi või kenasti üksteise kaisus. Kuidas saab seda keeldu või käsku üldse seostada homoseksualismiga, kui jutt käib magamisest?

Tihtipeale on probleem just selles, et teatud religioossed inimesed sunnivad oma piiblitsitaate ja nende tõlgendusi peale teistele, kel pole üldse või on hoopis teistsugune arusaam antud kirjakohast. Lisaks kistakse tsitaat peatüki või lausa kogu jutustuse kontekstist jõhkralt välja. Vähe sellest, et fundamentalistlik inimene ajab oma kirjakohaga nö juuksekarva pooleks, nõuab ta teistelt inimestelt, kes ei pruugi religiooni üldse mitte kuidagi suhtuda, sõna-sõnalist ja täht-tähelist kuulekust kirjakoha järgimist, sest muidu ootavat toda inimest needus, hukatus, põrgu ja väävlijärved. Jabur ju!

Mõistagi peab üks demokraatlik ja moodne, kuid samas ka sekulariseerunud ühiskond kaitsma oma kodanikke religioossete-fundamentalistlike fanaatikute ja nende “surve” eest. Suurimad segadused fanaatikute tegevuses vallanduvad küll milleeniumite, küll aastasaja vahetuste puhul, lisaks ka ühiskonnas valitsevate ajutiste raskuste ajal. Samas on koldepunkte peale ajalise jaotuse ka sektiliselt. Kaalukaks näiteks võib tuua Waco Texases, kus fundamentalistlik sektiliider David Koresh hukkus koos oma 80 järgijaga, kellest 17 olid lapsed ja 4 politseinikud. Või USAst pärit sekt ja tema liider, kes viis massienesetapuni üle 300 USA kodaniku Venezuelas.

Lõpuks ometi on arenenud riigid hakanud otsima seaduslikku kaitset selliste fundamentalistlike väärastumuste eest ühiskonnas. Siinsamas Rootsi parlamendiski ootab sügisel vastuvõtmist seadus, mis keelab nii kristlikel kui muhameedlikel koosolekutel homofoobsete vaadete põhjendamist kontekstist välja kisutud tsitaatide abil. Seadusega saab olema keelatud ka homoseksuaalse elulaadi nimetamine patuks ja ebapiibellikuks (või ebakoraanilikuks, kui soovite). Kuna Rootsi seaduses on kodanike homoseksuaalsus seadusega lubatud, nende ühiselu on võimalik seaduslikult registreerida ja neil on õigus laste adoptsiooni taotleda, võib loota, et ka see seadus suure häälteenamusega vastu võetakse.

Tulles tagasi Piibli juurde, võime võtta Pauluse kirja roomlastele.

Lugedes seda teksti saab olla vaid üks küsimus: Kas loetletud omadused on omased ainult homoseksuaalsetele inimestele? Tekst ei ütle ju, et need on omadused, mis on inimestel, kes on loobunud “loomulikust sugulisest käitlemisest”! Mina suudan tuvastada neid omadusi ka heterosuundumustega kodanikel. Minu meelest on mõrvareid ja kõiki seal loetletuid hoopis rohkem hetero ehk nn. “loomuliku sugulise käitlemisega” seltskonna hulgas. Ja seda mitte ainult arvuliselt, vaid ka proportsionaalselt.

Ja lõpetuseks: Jeesus Kristus seisis alati nn. “patuste” poolel. Näiteks hooranaine, kes tungis variseri majja Jeesuse jalgu pisaratega kastma, juustega kuivatama ja lõbumajast pärit salvidega võidma — parimaga, mis
sel vaesel naised käepärast võtta olid. Olen lõbunaiste, patuste, joodikute ja homoseksuaalide sõber nagu meie Jeesuski, kes ise langes fundamentalistlike juutide ohvriks! Kuid lugu ei lõpe mitte ristilelöödud laibaga, kes kandis seal meie patud, vaid ülestõusnuga!

Ma armastan Jeesust, sest tema on enne meid armastanud.


REIN METS
Delfi

 

Tagasi uudiste lehele
© Rein Mets 2002