Rein Mets / sokrates e-mail
| Rein Mets | Artiklid | Homokultuur | Homokunst | Foorum | Külalisteraamat |


FOORUMID


KÕIK FOORUMID...


Joel Steinfeldti kannatuste rada
21.01.200310. juuni 1950. Joel Steinfeldt tuleb ilmale. 14aastasena hakkab kitarrimängu õppima.

1970–80ndad. Populaarsuse tipp – «Aeg kaob ja kaob», «Tiigrikutsu».

2. oktoober 1989. Steinfeldt lahkub Nõukogude Liidust usulise tagakiusamise pärast.

2. mai 1990. Itaalia politsei vahistab Steinfeldti Roomas süüdistatuna sugukõlvatustes 4-, 9- ja 11aastase poisiga.

26. oktoober 1990. Itaalia kohus mõistab Steinfeldti kuueks aastaks vangi.

18. august 1995. Steinfeldt jõuab tagasi Eestisse (hea käitumine lühendas karistust üheksa kuu võrra).

Veebruar–märts 1998. Eesti ajakirjanduses ilmuvad artiklid, milles juttu 12aastasest kasuvanemate juurest lahkunud ja politsei poolt tagaotsitavaks kuulutatud poisist, kes elas vale nime all kolm kuud Steinfeldti korteris.

5. märts 1998. Politsei loobub Steinfeldti vastu kriminaal-asja algatamisest, sest seda ei soovi väidetava ahistamise ohvriks langenud poisi kasuvanemad.

9. juuli 2002. Arnold Oksmaa esineb Kroonikas pihtimusega, kus väidab, et käis 1997. aastal 17aastasena sageli Steinfeldti juures ja seksis temaga.
[Sissekandeid kokku: 63]


Nimi: Rootsi sotsiaaltöötajad andsid lapse vaimuhaige kurjategija hoolde
11.04.2007
E-Mail:
15:17


Louise isa elas tütrega viimati selles kohas.Rootsi
sotsiaalamet andis 10-aastase lapse vaimuhaige isa hoolde,
kes tütart viis aastat seksuaalselt ära kasutas.


Rootsis vajas kodu 10-aastane tüdruk ja
sotsiaalhoolekanne leidis talle selle lapse enda isa juures,
kirjutab Expressen. Paraku jäi sotsiaaltöötajatel
kahe silma vahele, et isa oli just vabadusse pääsenud
vangide vaimuhaiglast, kus ta mõrva eest karistust
kandis.Ema oli 10-aastase Louise oma kodust Göteborgist välja
visanud ja kodu otsimisel jäi sotsiaaltöötajatele
silma Louise isa. Göteborgi sotsiaaltöötaja
sõitis Vetlandi isa kodu vaatama. Sealt kirjutas ta
raporti, milles kinnitab, et korter on kena ja
valgusküllane ja et siin on lapse vajaduses kindlasti
rahuldatud. Sotsiaaltöötaja ei märka, et isa on
vangla vaimuhaiglas mõrva eest karistust kandnud,


Louise viidigi isa juurde elama. Ja hoolimata isa minevikust
ei tulnud sotsiaalametist keegi kunagi kontrollima, kuidas
lapsel läheb.


Lärmi hakkas esmalt tõstma Louise kool, kuna laps ei
ilmunud mõnikord pikka aega kooli. Koolis hakkasid Louise
pärast muret tundma nii juhtkond, õpetajad kui ka
meditsiiniõed, kuid sotsiaalamet süüdistas Louise
puudumistes kooli.


Expressen usub, et sotsiaaltöötajate tegevusetuse
põhjus võis olla selles, et nad kartsid Louise isa.
Mees oli teada-tuntult vägivaldne, paljusid
ähvardanud, kandis relva ja oli väga agressiivne.


Louise veetis oma isaga koos viis aastat. Nende aastate
jooksul kolis isa pidevalt, viimaseks elasid nad hüljatud
vagunelamus. Isa kasutas last ära ka seksuaalselt.


Louise põgenes oma isa juurest möödunud aastal, kui
oli saanud juba 16-aastaseks.


Pärast põgenemist reageeris ka sotsiaalamet ja
nüüd istub Louise isa jälle Ryhovsi haigla
kohtupsühhiaatria osakonnas. Seekord kannab ta karistust
lapse vägistamise eest. Louise aga elab nüüd
kasuperes.


Juhtumi jälile jõudnud SVT ajakirjanik Janne Josefsson
leiab: „Me lööme siin riigis endile vastu rinda,
et meil siin on raudkindel sotsiaalteenistus, kuid siiski ei
tee sotsiaaltöötaja midagi, kui asjaolud ise lärmi
löövad. Kõige hullem on see, et selle juhtumi eest
vastutavad inimesed istuvad ikka (oma kohtadel – toim)
nagu poleks midagi juhtunud.Nimi: Pedofiilid enamasti heteroseksuaalsed nagu ka maakohtute praktika näitab
14.02.2007
E-Mail:
15:42

Seadus


Seksuaalne väärkohtlemine

•• Seksuaalne väärkohtlemine on lapse või
nooruki sundimine või ahvatlemine osalema seksuaalseis
toiminguis olenemata sellest, kas laps ise mõistab
toimuvat või mitte.


•• Seksuaalne väärkohtlemine ei pruugi
tähendada otsest seksuaalset vahekorda ning alati ei
pruugi tegemist olla ka otsese füüsilise kontaktiga.


•• Lapse väärkohtlemine on mis tahes
käitumine lapse suhtes, mis alandab tema füüsilist
ja psüühilist heaolu, seades ohtu tema eakohase
arengu.


•• Karistusseadustiku järgi aeguvad esimese
astme kuriteod (näiteks vägistamine) kümme aastat
pärast teo toime panemist.Kohtukaasused


•• 50-aastane mees pani aastatel 2000–2005
toime seksuaalkuritegusid kuue- kuni 13-aastaste poiste
suhtes. Lisaks kallutas neid alkoholi tarvitamisele. Mees
sai karistuseks üheksa aastat vangistust. Kuna
kriminaalasja arutamine toimus lühimenetluses, siis
vähendati karistust ühe kolmandiku võrra, mees peab
trellide taga veetma kuus aastat.73-aastane mees pildistas ja filmis oma seitsmeaastast
lapselast ja selle lapseealisi sõbrannasid erootilistes
poosides. Eakas mees sai karistuseks üheksa kuud
vangistust (kuna kriminaalasja arutamine toimus
lühimenetluses, vähendati karistust ühe kolmandiku
võrra, lõplikuks karistuseks mõisteti kuus kuud
vangistust) tingimisi kaheaastase katseajaga. Lisaks pandi
talle kohustus käitumiskontrolli ajal mitte suhelda alla
16-aastaste tüdrukutega.•• Üle 50-aastane mees kohtles julmalt oma
tütre seitsmeaastast kasulast. Samuti sundis ta poissi
magama endaga ühes voodis, keelas magada ööriietes
ja käperdas teda. Sama meest süüdistati ka omaenda
tütre seksuaalses ahistamises 20 aasta vältel,
sundides viimast vaginaalsele vahekorrale mõned korrad
kuus või nädalas. Ahistamine algas, kui tütar oli
12. Karistuseks mõisteti mehele kokkuleppemenetluses
kokku kolm aastat vangistust tingimisi kaheaastase
katseajaga.•• 32-aastane mees pani toime sugukõlvatuid
tegusid oma kolme-, nelja- ja viieaastase lapse suhtes.
Karistuseks mõisteti 14 aastat vangistust. Kohaldades
lühimenetluse sätteid, jäi lõplikuks karistuseks
üheksa aastat ja neli kuud vangistust.•• 41-aastane mees vägistas alaealisi, rahuldas
nende peal oma sugulist kirge ja väärkohtles oma
alaealist poega. Samuti sundis poega alkoholi tarvitama.
Süüdistuse järgi said toona 21-aastase mehe
kuriteod alguse 1986. aastal, kui ta kuue aasta jooksul
vägistas esialgu kõigest kuueaastast tüdrukut.
1990. aastast lisandus vägistajale teisigi ohvreid.
Järgmised kaks aastat vägistas ta jõu ja
ähvarduste toel kaht 11-aastast tüdrukut.
2004–2005 tõid mehe hingele viienda ja kuuenda
ohvri. Tema viimaseks vägistamisohvriks jäi 15-aastane
tüdruk. Meest karistati 15-aastase vangistusega, kuid
kuna asi lahendati lühimenetluses, vähendati karistust
kolmandiku võrra ja lõplikuks karistuseks jäi
küm-neaastane vangistus.


Allikas: maakohtud


Nimi: Pedofiilide karistatus muutub avalikuks
14.02.2007
E-Mail:
11:23


Justiitsministeerium saadab täna kooskõlastusringile
eelnõu, mis keelab pedofiilidel lastega töötamise
ning annab ühtlasi lapsevanematele võimaluse saada
õigustatud huvi korral teavet isiku karistatuse kohta.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõuniku
Marju Agarmaa sõnul on eelnõu eesmärgiks tagada, et
lastevastases seksuaalkuriteos, alaealise prostitutsiooniga
või lapspornoga seotud kuriteos süüdi mõistetud
isikud ei pääseks töötama ametites, kus nad
lastega vahetult kokku puutuvad.

„Taolisteks ametikohtadeks on näiteks õpetaja,
lasteaiakasvataja, lastelaagri kasvataja ja registreeritud
lapsehoiuteenuse pakkuja,“ ütles Agarmaa.


Vastavatel tööandjatel tekib eelnõuga kohustus enne
isiku töölevõtmist kontrollida karistusregistrist
isiku karistusandmeid, mis puudutavad nimetatud kuritegusid.
Muude kuritegude kohta tööandjad infot ei saa.


Justiitsminister Rein Lang rõhutas, et lastega
töötamise õiguse piiramine on oluline uute
kuritegude ärahoidmise aspektist. „Eelnõu paneb
põhivastutuse isiku tausta kontrollimisel
tööandjale, ent annab võimaluse ka lapsevanematele
õigustatud huvi korral kontrollida, kas isik, kelle
järelevalve all nende laps viibib, ei ole lastevastastes
seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud,“ selgitas
Lang.


Õigustatud huvi on näiteks juhul, kui laps viibib
teise isiku järelevalve all seadusliku esindaja
juuresolekuta – huvialaringid, registreerimata
lapsehoidjad jms.


„Nii on lapsevanematel edaspidi võimalik ise
kontrollida ja hinnata, kas lapsele on eraõigusliku
huvikooli, lasteaia, kooli, lapsehoidja vms teenuste
tarbimine konkreetsel juhul turvaline või mitte,“
ütles minister.

Marju Agarmaa selgituse kohaselt tuleb vastava teabe
saamiseks teha karistusregistrile kirjalik päring, milles
põhjendatakse õigustatud huvi olemasolu ning
täpsustatakse isik, kelle kohta teavet soovitakse.
„Teatises edastatakse vaid jah/ei vastus – kas
isik on karistatud loetletud lapsevastase seksuaalkuriteo
eest või mitte,“ lisas Agarmaa.


Tööandjat, kes võtab tööle isiku, kellel on
seaduse järgi lastega töötamine keelatud, võib
karistada rahatrahviga.Nimi: Genka: Fuck you, Joel Steinfeldt
17.10.2006
E-Mail:
10:04

Aga kellega sõneleb hullumeelne "Haige apostel"?
Ühest haigest värdjast, kes kutsub end apostliks. Saad
aru, ma olen suur pohhuist ja mul oleks olnud ükskõik
nendest juttudest, mis ma tema kohta kuulnud olen, alates
sellest ajast kui mu kõrvad hakkasid tähendusega
sõnu eristama, aga see kuradi rott võttis minu nime
meedias suu sisse.

Ma ei võtta õigust pidada kellegi üle kohut, aga ma
võtsin endale õiguse sõnavabadusele: Fuck you, Joel
Steinfeldt!


Nimi: Lapsi seksuaalselt kuritarvitanud süüdimõistetud
17.10.2006
E-Mail:
09:56

Tiiu Põld

Viimastel aastatel rohkem kõneainet tekitanud
pedofiiliajuhtumitest koostas ülevaate Tiiu Põld.


http://www.postimees.ee/190606/esileht/siseuudised/206236.p
hp?rNimi: Arnold Oksmaa läks mehele
04.09.2006
E-Mail:
07:41


Laupäeva hilisõhtul abiellusid Türil, Veskisillal
toimunud Kuma Raadio 18. sünnipäeval Eesti kaks tuntud
tegelast — Arnold Oksmaa ja Hillar Kohv.


Uhket pulma Eesti moodi viis läbi pulmavanem Onu Bella
— alias Igor Maasik, teatas Arnold Oksmaa.

Pulmatseremoonial esinesid uues koosseisus NightLight Duo,
Apelsin, Ane ja Gunnar Loho, ning pulmavanem Onu Bella
bändiga. Valges pulmakleidis Arnold Oksmaa tuli pealavale
Hillar Kohvi käevangus, andsid tõotused ja suudlesid
Onu Bella käes olevat hõberisti.


Oli ka paar intsidenti, vastabiellunud paari ründas nende
eribussis puuhalgudega kolm teismelist vanuses 16-18,
kirjeldas rünnakut Arnold Oksmaa.
Nimi: August
29.07.2006
E-Mail:
01:36

See jäägu kahele inimese südame tunnistusele!


Nimi: Kõik pedofiilid avalikku nimistusse
08.06.2006
E-Mail:
10:54


Tartu Ülikooli kriminaalõiguse professor Jaan Sootak
on pedofiilide isikuandmete avalikustamise poolt, kuigi
sellisel juhul jääb alati alles omakohtu või
häbimärgistamise võimalus.


Sootak, kes on ka riigikohtu nõunik, märkis samas, et
selles küsimuses tuleb kaaluda pedofiilias süüdi
mõistetud inimese ja lapse huve, kirjutab Postimees.

Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku
vanemarst Viktor Sergejev on öelnud, et reeglina pole
pedofiile võimalik ravida, sest nad ei suuda oma
seksuaalsetele tungidele vastu seista.


Isamaaliidu poliitikasekretär Margus Tsahkna märkis
ideed kommenteerides, et pedagoogilisel tööl ja
lastega tegelevate inimeste hulgas ei tohi olla pedofiilse
taustaga inimesi. “Et seda vältida, peab vastav
teave olema kättesaadav vähemalt nendele, kes
otsustavad meie laste kasvatamise üle.”


Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Ain Seppik
sõnas, et kui praegu saavad karistusregistrit vaadata
jõustruktuurid, nagu näiteks politsei, ning need, kel
puudub põhjendatud huvi, sellele ligi ei pääse,
siis tema hinnangul on äärmiselt küsitav see
register isegi osaliselt avada.


“Miks mitte avada registrit tapjate ja vägistajate
suhtes? Nemad on samamoodi ohtlikud,” arutles Seppik.
“Isikuandmete kaitse kontseptsiooniga [Rein] Langi idee
küll kokku ei lähe.”


Pedofiilide isikuandmete avalikustamise seaduseparandust
valmistatakse justiitsministeeriumis alles ette. Isikute
ringi, kel hakkab olema juurdepääs pedofiilide
isikuandmetele, täpsustatakse.


Pedofiiliavastast võitlust tahab samas karmistada kogu
Euroopa. Belgia tahab euroliidus saavutada, et ühes
riigis süüdi mõistetud isiku karistatust arvestaks
ka teised euroliidu maad.
Nimi: Arnold: «Leppimist ei olnud»
27.06.2005
E-Mail: SL Õhtuleht
08:02

Arnold: «Leppimist ei olnud»
Kadri Jakobson

VÕLTS PIDU: Eile Hiiu Õlletoas aset leidnud Arnold
Oksmaa ja Joel Steinfeldti lepituspidu oli etendus rahvale.
Teise Arnoldi sõnul ei saa ta andestada mehele, kes
ühel päeval paneb tema raamatu keelu alla panna,
teisel aga lepitust otsib.

Arno Saar
Eile hilisõhtul Hiiu Õlletoas suurelt välja
reklaamitud Joel Friedrich Steinfeldti ja Arnold Oksmaa
leppimisõhtu oli vaid etendus. Oksmaa sõnul oli
tegemist võltsinguga - tema pole oma südames
Steinfeldtiga leppinud.


Hiiu Õlletuba Tallinnas Pärnu maanteel oli eile kella
seitsme ajal õhtul rahvast täis. Õhtu jätkudes
tarisid töötajad sinna lisalaudu ja toole.
Õlletoobrid täitusid joogiga ja sumin läks üha
valjemaks.

Arnold Oksmaa koos sõbratar Mari-Leeni ja kirjastuse Hai
Uim esindajatega istusid teisel korruse saali nurgalauas.
Käisid sahinad, et tagaruumis on peidus Joel Steinfeldt
ise.


«Ma ei usu, et täna õhtul saab siin toimuma midagi
sellist, mida elus varem kogenud poleks,» teatas tumedas
ülikonnas ja musta kikilipsuga kohale ilmunud Arnold
Oksmaa.


Kolmas kord andestada

Õhtujuhtide Madis Millingu ja Hendrik Normanni vedamisel
läks etendus leppimise ja sõpruse egiidi all lahti.


«Mul on elus olnud kolm suurt leppimist,» alustas
kreemikas ülikonnas, toon-toonis triibulise lipsu ja
kaabuga oma esinemist Joel Steinfeldt: «1989. aastal
Eestist lahkudes andsin ma andeks neile, kes minu vastu siin
eksisid ja sõitsin ära ei tea kuhu. Tulin tagasi ja
andsin andeks neile, kes minu vastu eksisid. Nüüd on
kolmas kord andeks anda ja ma annan andeks neile, kes minu
vastu viimase 7-8 aasta jooksul on eksinud ning ülekohut
teinud,» seadis Steinfeldt sõnu.


«Mul on hea meel, et siia on tulnud armsad, isegi
soliidsed, mitte solgilembesed inimesed, kes naudivad
rämpsu klantsmaterjalil. Mul pole olnud vaja
hingesõpru, kelle rinna najal nutta. Küll olen
pakkunud mina neile inimestele tuge, kes seda on
vajanud,» kõneles Steinfeldt, kes keeldus SL
Õhtulehega enne esinemist lepitusest rääkimast.


Steinfeldti melanhoolsed ja romantilised estraadiorkestri
saatega lood ei kütnud pubis olnud publikut üles.
«Need ei sobi siia,» kostus repliike.


Hiiu Õlletoa omanik Edo Takker ütles, et tema on selle
ürituse korraldaja ja idee autor. «Joel on minu
klassivend. Mina kutsusin siia kõik osapooled - siin on
Steinfeldt ja tema advokaat Alar Eiche koos abilisega. Isegi
kohtuniku abi on! Siin alles läheb peoks, leppimise
peoks,» oli ta õnnelik ja optimistlik.


Õhtu oodatuima esineja Arnold Oksmaa lavaletulek pani
rahva plaksutama. Teda olid hilistel õhtutundidel oma
silmaga vaatama tulnud isegi lapsed. Varem laval Oksmaa
esinemist näinud inimesed olid aga jahmunud -
rõõmsast ja särasilmsest noormehest polnud
jälgegi. Lotendavas ülikonnas, musta kikilipsu ja
läikimalöödud kingades Arnold oli ilmselgelt
krampis ja tõsine.Nimi: «Leppimine oli võlts.»
27.06.2005
E-Mail: 2.
08:01

«Leppimine oli võlts.»

Rütmile kaasa nõksutades vaatas tema esinemist
üksisilmi saali keskelt vahekäigust teine osapool,
Joel Steinfeldt ja ohkas sügavalt. Mis mõtted mehe
peas tol hetkel tiirlesid, teab vaid tema ise.


Pärast Oksmaa esinemist kinkis Steinfeldt
«murelapsele» käepigistuse ja kallistuse, ent
Oksmaa näos polnud naeratuse kübetki. Veel vähem
leppimise märki.


«Mina oma südames Steinfelfdtiga leppinud pole, see
kõik oli võlts,» tunnistas õhetavate
põskedega Arnold Oksmaa pärast esinemist. Ta
tunnistas, et oli laval krampis ning tujust ära.


«See on ainult Steinfeldti väline keep smiling, mitte
tema tõeline olemus! Ma ei saa leppida inimesega, kes
eile lasi arestida minu raamatu. See oli tema, kes seda
tegi,» rääkis Arnold Oksmaa.


Talle tundus imelik seegi, et õlletoa omanik ei lubanud
tal Steinfeldti esinemist vaadata, küll aga jälgis
viimane tema laulmist. «Ma ei teadnud, et ta üldse
koos minuga lavale tuleb! Me pole omavahel sõnagi
vahetanud. Eks ma tulin pubiomanikule vastu, sest ma saan ju
esinemise eest raha,» ütles Arnold Oksmaa.


Õhtu edenedes jätkas Steinfeldt laulmist ja
mõtisklusi. «Te võite mind pasaga üle kallata
niipalju, kui tahate. Kui tahate teada, kes ma olen, kuulake
minu laule. Olen juba korra Eestist lahkunud. Kui mul tuleb
kurjuse ja õeluse tõttu seda veel teha, lahkun sinna,
kust iialgi tagasi ei tulda.»

Steinfeldt ei takista raamatu müüki

Joel Steinfeldt loobus takistamast Arnold Oksmaa raamatu
«Hüljatud Eesti moodi» tiraa?i müüki tulekut,
kuna vastupidiselt Oksmaa öeldule ei sisalda see
väiteid Steinfeldti ja Oksmaa seksuaalsuhte kohta. Oksmaa
elulooraamatu kirjastaja andis eile kohtule raamatu
ärakirja, millega tutvunud Steinfeldt ja tema esindajad
leidsid, et Oksmaa avalikkusele raamatu kohta esitatud
informatsioon oli vale ning tema varasemate ütluste
näol oli tegemist lihtsalt eksitava reklaamiga. Raamat ei
sisalda faktiväiteid, nagu oleks Steinfeldtil olnud
seksuaalsuhe Oksmaaga, mistõttu Steinfeldt otsustas mitte
takistada teose ilmumist.
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | >>
© Rein Mets 2002