Rein Mets / sokrates e-mail
| Rein Mets | Artiklid | Homokultuur | Homokunst | Foorum | Külalisteraamat |


FOORUMID


KÕIK FOORUMID...


Homod kardavad islamit, muslimid diskrimineerimist
15.06.2006


Muslimikogukondade suhete kõrval Euroopa ühiskondadega on üha enam luubi all esimeste suhted homoseksuaalidega ja muude Euroopa vähemustega.

Muslimivaenulikkus rajaneb Euroopas elementidele, millel on islamiga vähe pistmist, tõdeti esmaspäeval Brüsselis nn islamofoobia fenomeni vaaginud esinduslikul seminaril, mille keskmes oli Sorbonne’i ja Harvardi ülikoolide teaduri Jocelyne Cesare’i juhtimisel valminud raport.
Cesare’i arvates õhutatakse islamofoobiat puhtsotsiaalseid pingeid ekspluateerides – muslimid on immigrandid, tavaliselt madala sotsiaalse staatusega, nende kultuur on erinev ja neid seostatakse terrorismiga.
“Need erinevused leiavad ideoloogilist rakendust nii muslimite kui ka mittemuslimite seas,” ütles Cesare. “Muslimid kalduvad selgitama varalist kihistumist oma usukogukonna diskrimineerimise kaudu à la “kogu Euroopa on islami vastu”, samas kui mittemuslimid kalduvad kohtlema kõiki muslimeid ühtmoodi sotsiaalse hea-olu ja Euroopa põhiväärtuste ohustajatena.”


Tuntud Euroopa muslimist mõtleja Tariq Ramadan leidis, et selline “ideologiseerimine” aitab õigustada nii muslimite diskrimineerimist kui ka “ohvrimentaliteeti” muslimite eneste seas.

Süüdistus topeltmoraalis

Ramadan usub, et muslimeid ähvardab Euroopas tagakiusamislaine, mis on võrreldav juutide represseerimisega 1930. aastail. Ta väidab, et nagu juute toona, süüdistavad Euroopa poliitika peavoolu esindajad muslimeid üha enam topeltmoraalis, et omavahel räägitakse üht ja maailmale teist, et muslimid on lojaalsed enne islamile ja alles siis asukohariigile, et neil on salajane soov Euroopas kalifaat kehtestada.
Ramadan ütles, et ka Euroopa seadused on pöördumas muslimivähemuse vastu, mis sellest, et ka muslimid on kodanikud. “Kui sa usaldad oma kodanikke, siis integreerid neid seaduse abil, kui mitte, kaitsed end seadustega nende vastu.” Ramadan soovib näha uut, usaldusel põhinevat “Meie-Euroopat,” mis oleks esmajoones õigusriik.
Samas nõustusid islamieksperdid esmaspäeval, et islami-ühiskonnal puudub enesekriitika traditsioon. “Probleem on selles, et kui sa räägid muslimitega, kelle arvates neid surutakse alla, ning ilmutad nende suhtes vähegi kriitilist meelt, oled sa ise nende vastane, koos läänega “meie” vastu,” ütles Ramadan. Ta lisas siiski, et valdav osa muslimitest soovib vaid rahus elada ega sekku teiste ellu.
Tariq Ramadan võttis ürituse kokku elegantse vihjega, et päris puhas pole Euroopas keegi. Kommenteerides Euroopa Liidu riikide tava korraldada sisserändajaile “kodanikueksameid” – Hollandis näiteks oodatakse kodanikult homoseksuaalide aktsepteerimist –, nentis Ramadan, et “ka paavst ei teeks seda eksamit ära”.
Teatavasti peab katoliku kirik homoseksuaalsust surmapatuks, ei luba naisi preestri-ametisse ning sooviks oma ajaloolise rolli kirjutada sisse EL-i põhiseadusse.

Hirm füüsilise vägivalla ees

•• Kui keeruline on ideaalide rakendamine praktikas, meenutas esmaspäeval n-ö inimene tänavalt – EL-i ametnikust Portugali kodanik Luis Armorim, kes on abielus homoseksuaal ja lisaks osaliselt aafrika verd.
•• Armorim ütles, et kardab islamit. “Olles abielus homo, kellel on 11-kuune adopteeritud laps, kardan ma Brüsseli teatud piirkondades oma füüsilise turvalisuse pärast,” ütles ta. Brüs-selis on suur immigrantidest muslimikogukond. Piirkondades, kus sisserännanud on ülekaalus, saadavad teda partneriga käsikäes jalutades solvangud ja füüsilise vägivallaga ähvardamine, ütles Armorim.
•• Armorim rõhutas, et ei süü-dista islamit või muslimeid tervikuna. Tema hirmu põhjus on selles, et Euroopa muslimikogukondades pole märke tolerantsivalmidusest. Vastupidi, silma torkab valmidus okupeerida Euroopa “avalik ruum” ja ähvardada Armorimiga sarnanevaid inimesi viimase enda sõnul “marginaliseerimise, kui mitte kriminaliseerimise ja isegi surmaga”.Ahto Lobjakas
EPL ONLINE

[Sissekandeid kokku: 6]


Nimi: Elite
18.07.2006
E-Mail:
13:34

Yhe inimese perverssus, teise inimese mönu!!!


Nimi: eurooplane
19.06.2006
E-Mail:
01:41

Ida Euroopa oma mahajäämusega on kahjuks Euroopa II
kolonn, kurb aga tõsi!

Rõõmustada idaeuroopas vohava homofoobia üle on
asiaatlik.

Keegi rääkis siin piiridest ja piire tõmmatakse
Euroopas inimõiguste rikkumise pärast karme, kuni EL
majandusblokaadideni välja nagu Austria vastu kui Heideri
juhitud neonatsistlikud elemendid tulid võimule ja
Prantsusmaale tuumakatsetuste pärast.

Keegi ei ostnud prantsuse veine ega juustu jne.


Nimi: Jah
18.06.2006
E-Mail:
18:23

Euroopalikud eestlased on haritud, tolerantsed, homofiilsed
kultuursed homosapiensid.

Bütsantslikud eestlased on poolmetsikud, vägivaldsed,
homofoobsed, patriarhaalsed homosovjeticused.

Võit on selle pooled, kes on millegi v. kellegi poolt ja
kaotajad on vastuseisjad vt. NSV Liidu ja natsistliku
Saksamaa hiilgust ja katastroofilist lõppu.


Nimi: urmasele
18.06.2006
E-Mail:
18:13

sest humanism sai alguse just Lääne-Euroopas.
Tolerantsus on humanismi üks peamisi väljendusvorme.
Eesti asub Bütsantsliku kultuuri mõjusfääris ja
eestlased (nagu paljud teised endise idabloki rahvad) on
omaks võtnud bütsantslikud põhimõtted. Viimased
50 aastat on need maad kultuuriliselt arenenud erinevalt
Lääne Euroopast. 1968 tähendab ida euroopas muud
kui Läänes. Idaeurooplastele on see eelkõige Praha
Kevad (NL julm terror Tshehhoslovakkias),
lääneeurooplastele tähendab see aga
üliõpilaste mässu, seksrevolutsiooni ja mässu
vana establishmendi vastu. Sellest erinevusest tuleneb ka
valdav osa tänapäeva Ida- ja Lääne Euroopa
vahelistest kultuurilistest probleemidest.


Nimi: Urmas Voit
18.06.2006
E-Mail: urmas777@hotmail.com
14:04


Miks see nii on, et Lääne-Euroopa tunneb muret
homofoobia pärast aga Ida-Euroopa ei tunne muret
Lääne-Euroopa moraalse perversse lõtvuse pärast?


Nimi: sokrates
15.06.2006
E-Mail:
16:40

See on Euroopas küllalki aktuaalne teema. Kuigi suurt
ohtu see ei kujuta.

Miks mitte ka Eestis hakata seda asja arutama?

Kena suve ja palju armastust!
R.M. & A.T.


© Rein Mets 2002