Rein Mets / sokrates e-mail
| Rein Mets | Artiklid | Homokultuur | Homokunst | Foorum | Külalisteraamat |


FOORUMID


KÕIK FOORUMID...


Öine Vahtkond — kes nad on?
20.02.2007


Viimasel ajal on meedias laineid löönud liikumine Öine Vahtkond, mille esindaja ähvardas hiljuti Eesti Vabariiki rahutustega, kui nende tahtmist pronkssõduri paigalejätmise asjus ei täideta. Tahtmatult tekitab see küsimuse: kes te sellised olete, et olete võtnud endale julguse ja voli otsustada, mida eestlased omaenese maal teha tohivad ja mida mitte?

Te olete väga pahased ja solvunud, kui teid nimetatakse okupantideks ja kolonialistideks, aga arvate, et kõik on korras, kui teie nimetate eestlasi ja isegi Eesti valitsust fašistideks. On kurb, et Eesti riigivõimuorganid, kes suures osas koosnevad endistest komparteilastest, ei ole nähtavasti oma mineviku pärast julgenud või tahtnud teile teie õiget kohta kätte näidata, mistõttu te olete järjest ülbemaks läinud. Võimalik, et oma rolli selle juures mängib Venemaa otsene toetus.

Nüüd, kui te olete juba Eesti riiki otseselt ähvardanud, aitab. Ükskord saab mõõt täis. Olgu siis alljärgnevalt otse ja ilustamata välja öeldud, mida osa eestlastest teist arvab.

Teie kuulute nende venelaste hulka, kes Eestis olid, on ja jäävad okupantideks. Nende osa teie hulgas, kelle vanaisad või vanavanaisad elasid juba enne sõda Eestis ja kes seega võivad ennast põliselanikeks nimetada ning Eesti elanike nimel enne sõda või sõja ajal toimunud sündmuste asjus kaasa rääkida, on kaduvväike. Lõviosa teie esivanemaid saabus siia sõja ajal Eestit okupeerivate nõukogude vägede koosseisus või pärast sõda, kui Eesti venestamiseks ja eestlastele vastuseismiseks veeti siia sisse vene elanikkonda. Neile nõukogude inimestele oli ükskõik, kus elada — peaasi, et elu oleks parem kui kodus Venemaal.

Teie meelest on täiesti normaalne, et eestlasi ahistati, kärbiti igati nende õigusi ja kitsendati elamisvõimalusi. Kõige selle tulemusena on Eestis nüüd maakohti ja linnu, kus venelased on elanikkonna hulgas valdavas ülekaalus. Eestlaste tagasitulemist kodukohtadesse ei soovitud, aga osalt isegi ei lubatud. Eestis pidi maksvusele pääsema vene keel ja vene meel.

Nüüdseks on olud Eestis muutunud. Teie vanaisad on vanaks jäänud ja oma kunagise valitseva positsiooni kaotanud. Ei ole kahtlust, et see teeb paljudele suurvene hingedele haiget. Et hingevalu leevendada ja tõestada, et venelaste sõna Eestis siiski veel midagi maksab, üritate nüüd teie, Öise Vahtkonna liikmed, oma tahtmist eestlastele peale suruda.

Teile on räägitud ja teie olete hea meelega uskuma jäänud, et nõukogude väed vabastasid Eesti. Ja nüüd olete solvunud ja vihased, et eestlased teie vanaisade vabastajarolli ei tunnista. Aga mõelge ise — miks peaksid eestlased venelasi oma vabastajaks pidama?

Juba esimese aasta jooksul, mil Eestis valitses nõukogude võim (aga eestlaste jaoks oli nõukogude võim peamises ikka venelaste võim) oli okupatsioonirežiimil õnnestunud Eesti poliitiline juhtkond peaaegu täielikult hävitada. Küüditatud, arreteeritud või tapetud oli vabariigi president Konstantin Päts ja enamik valitsuse liikmeid, sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoner koos paljude kõrgemate ohvitseridega (järele ei jäänud ühtki kindralit) ning suurem osa juhtivaid poliitika-, kultuuri-ning majandustegelasi. Kümnest varasemast riigipeast oli arreteeritud või hukatud üheksa. Rohkem kui 10 000 rahulikku inimest, nende hulgas palju naisi ja lapsi, küüditati. Eesti rahva genotsiid oli täies hoos. Ei maksa siis imestada, et 1941 suvel, kui algas Suur Isamaasõda, toimus massiline eesti rahva vastuhakk nõukogude võimule. Selle väljundiks oli metsavendlus. Suure osa Lõuna-Eestist vabastasid metsavennad juba enne sakslaste saabumist, viimaseid aga tervitati eestlaste vabastajatena nõukogude terrorirežiimi alt.

Tasuks järele mõelda, miks eestlased, kes aastasadu olid tunnetanud oma peamiste vaenlastena sakslasi, hakkasid nüüd järsku koos nendega venelaste vastu võitlema. See ei olnud võitlus Suur-Saksamaa või nende Uus-Euroopa eest, vaid võitlus oma kodu kaitseks nõukogude terrorirežiimi vastu.

Ei maksa unustada sedagi, et 1944 kevadel-suvel, kui nõukogude väed hakkasid “vabastama” Eestit, võitles relvaga käes nende “vabastajate” vastu rohkem kui 70% Eesti relvakandevõimelistest meestest. See asjaolu räägib üsnagi selgelt, kui oodatud vene võim Eestis ikka oli. Ja Tallinna vallutamise ajal 1944 septembris lehvis Pika Hermanni tornis Eesti, mitte Saksa lipp.

Nii et ärge omistage oma vanaisadele eestlaste vabastajate au. Eestlaste jaoks olid nad hoopis okupandid, kes ei läinud Eesti vallutamise järel koju tagasi (vabastajad oleksid pidanud seda tegema), vaid hakkasid Eestis oma malli järgi nõukogude korda sisse seadma. Et sellega kaasnesid aastatel 1944-1955 massiline, kümnete tuhandete inimeste arreteerimine (see jätkus ka hiljem, kuid vähemal määral) ja rohkem kui 20 000 inimese küüditamine 1949 koos suurearvulise vene kolonistide sissetoomisega Eestisse näitas, et käsil on etniline puhastus ja Eesti venestamine.

Üks esimesi asju, millega nõukogude võim Eestis hakkama sai, oli Eesti Vabadussõjas langenutele püstitatud mälestussammaste hävitamine ja Teises maailmasõjas vastaspoolel võidelnute haudade maatasa tegemine. Isegi vahetult enne Eesti taasiseseisvumist hävitas nõukogude armee kõrgemalt saadud korralduse põhjal Lääne-Virumaal Vistlas saksa sõjaväes langenud eestlaste haudadele püstitatud mälestusristid. Selles valguses tundub teie ja eriti Venemaa hala langenute haudade ja neile püstitatud mälestusmärkide austamise vajadusest küll naljanumbrina. Isegi pronkssõdur, mille asukoha eest te nüüd koos Venemaaga võitlete, ei olnud ju langenute mälestusmärk (hauad jäeti rahumeeli rahva tallata), vaid ENSV aupost nr 1, mis oli ausambaks vene okupatsioonvõimule Eestis ja mille juures toimus koolinoorte kasvatamine nõukogude võimule truudeks kodanikeks.

Eestlaste ja venelaste kokkusulatamine ühiseks kogukonnaks ei ole Eestis siiani õnnestunud. Ja see ei ole ka ime. Olukorras, kus on tegu võitjate ja võidetutega, on see alati sajandeid nõudnud. Mida valusamad mälestused peavad kustuma, seda kauem aega kulub. On enam kui kindel, et teie katse säilitada Tallinna südalinnas nõukogude okupatsioonile püstitatud mälestussammast eestlaste ja venelaste vahelisi suhteid paremaks ei tee. Venemaa tekitatud kära pronkssõduri ümber ilmselt seda eesmärki teenibki.

Te väidate, et pronkssõduri teisaldamine solvab sügavalt venelaste tundeid, aga samal ajal unustate, et selle mälestusmärgi paigalejätmine solvab tuhandete või isegi kümnete tuhandete eestlaste tundeid.

Kuid see ei ole kõik. Te olete väitnud, et Eestis toimub fašismi taassünd. Selle süüdistusega on Venemaa hea meelega haakunud. On väga kaheldav, mida te üldse fašismist teate. Millega on Eestis tegu?

Komme kutsuda fašistideks kõiki, kes Nõukogude Liidu vastu võitlesid või selle tegevust heaks ei kiitnud, pärineb Venemaalt. Nende eestlaste hulgas, kes 1941-1945 (ja metsavendadena ka hiljem) Nõukogude Liidu vastu võitlesid, ei olnud Saksa Natsionaalsotsialistliku Tööpartei liikmeid, keda äärmisel juhul saaks fašistideks nimetada.

Et eesti võitlejad kandsid saksa või soome mundrit, oli ajalooline paratamatus, sest teisi liitlasi eestlastel oma võitluses Nõukogude Liidu vastu lihtsalt ei olnud. Neid mehi ei innustanud võitlusele mitte soov võidelda Suur-Saksamaa või uue Euroopa eest, vaid soov kaitsta oma kodu nõukogude terrorirežiimi taastulemise eest. Ka Saksamaa oli Eesti vaenlane, kuid tol ajal olid eestlased veendunud, et Eesti vaenlane nr 1 on Nõukogude Liit, Saksamaa aga vaenlane nr 2, keda antud ajaloolises situatsioonis tuli lihtsalt liitlasena ära kasutada.

Eestlastel ja sakslastel oli Teises maailmasõjas ainult üks ühine eesmärk — purustada Nõukogude Liit. Ülejäänud eesmärgid olid aga erinevad ja eestlased panid oma lootused lääneriikide võidule ning eesti iseseisvuse taastamisele purustatud Venemaa ja Saksamaa varemetel.

Jutud fašismi taassünnist Eestis põhinevad asjaolul, et kui aastakümneid ei saadud nõukogude okupatsiooni tingimustes Eesti tõelisest ajaloost ning eestlaste võitlusest oma vabaduse eest kõnelda, siis viimasel ajal on toimunud mõningad muudatused. Neid mehi, kes kunagi julgesid relvaga käes Eesti iseseisvuse taastamise nimel Nõukogude Liidu vastu võidelda, on hakatud Eesti vabadusvõitlejatena tunnustama. See ja Eesti tegelikust ajaloost rääkimine ongi põhjus, miks kommunistid ja nende järglased eesotsas Venemaa valitsusega on kära tõstnud ja eestlasi süüdistanud fašismi taaselustamises ja ajaloo ümberkirjutamises. Milline kurjategija ikka tahab, et ta kuritegudest avalikult räägitakse, ja vene kommunistide südametunnistusel on Eestis palju kuritegusid.

Te võite väita, et teil on Eesti parteide hulgas kaasatundjaid. Loomulikult, kollaborante ja okupantidele sabaliputajaid, kellele rahvuslik iseteadvus ja au materiaalse kasu kõrval midagi ei tähenda, on siin maailmas alati esinenud, nii suurrahvaste juures kui ka Eestis. On kahju, et mõningate parteide juhtkond Eestis koosneb isikutest, kes ei ole oma punaminevikust ja lakeilikust pugemisest Moskva ees lahti saanud. Kuid on tõenäoline, et vaatamata suurele propagandakärale selgub eesti rahvale varem või hiljem, kellega on tegemist ja kui lahkelt lubatud hüvede hinnaks on Eesti iseseisvuse ja otsustamisõiguse samm-sammuline loovutamine suurele naaberriigile, siis vaevalt küll nende parteide populaarsus eestlaste hulgas kaua vastu peab.

Isegi kui teie, Öise Vahtkonna liikmed, saavutate oma sihi ja teie tegevusega kaasnevad rahutused, olete suutnud eestlaste ja venelaste vahelised suhted Eestis vähemalt aastakümneteks rikkuda. Tegelikult olete seda suutnud isegi siis, kui rahutusi ei tule. Ärge siis imestage ja küsige, mis me teid ei austa ega armasta. Mõelge järele, poisid.

Hendrik Arro,
kunagine lendur, sõjaaegsete eesti lennuväelaste ühenduse esimees, vanemteadur, PhD, www.DELFI.ee

[Sissekandeid kokku: 6]


Nimi: Ligi: Edgar, tule Eesti poolele üle
13.04.2007
E-Mail:
16:27


Ekskaitseminister Jürgen Ligi väitel meeldib Tallinna
linnapea Edgar Savisaare käitumine pronkssõduri
küsimuses Vene riigipeale Vladimir Putinile ning see pole
Eesti-meelne.

«Putin rõõmustab ja Venemaa on Ühtne, nagu peab.
Aga minu arvates vääriks Tallinn üht Eesti-meelset
linnapead,» kirjutas Ligi oma blogis .


Ligi sõnul on Savisaar otsustanud, et kasutab ära
kõik enda kasutuses olevad võimalused
pronkssõduriprobleemi teravdamiseks ja venitamiseks ehk
julgeolekuriski suurendamiseks.


«Sest nagu ütles avalikult ta kaasvõitleja
siseminister Laanet: kuju jätmine on ohtlikum kui ära
viimine.»


Savisaar on Ligi sõnul otsustanud mängida ainult
kohalikule vene valijale ja sõdida Eesti valitsuse
vastu.


«Vene valitsusele ja pressile tahab ta pakkuda
maksimaalset võimalust Eesti kallal närida ja maailma
natsijuttudega hullutada. Mida halvem, seda parem, on taas
tema kreedo.»


Ühtlasi suutis Savisaare käitumine Ligit üllatada.

«Uskusin, et ta jätab need võimalused kasutamata ja
eesti hinge solvamata, aga olin taas liigrikkumatu.»


Aadressidega veiderdamine oli Ligi sõnul süütu
nali.


«Aga haldusakti väljapressimine näitab, et ta on
minemas kõige vaidlustamise teed. Seda kahtlustades
vältisin haldusakte, et neid ei saaks kohtusse anda ja
kujule esmast õiguskaitset panna. Oli ja on ebaselge, kas
ta neid riigi akte üldse välja pressida saab.»


Oma blogi järgmises sissekandes kommenteerib Ligi
Tallinna halduskohtu otsust jätta rahuldamata Savisaare
juhitava linnavalitsuse taotlus Tõnismäe kaevamisi
takistada.


«Ma pole veel kuulnud, et kohus mõnd poliitikut
provokaatoriks nimetaks. Edgar Savisaar on esimene, nagu
paljude arvates ikka,» kirjutas Ligi.


«Veiderdas vennike mis veiderdas, vaidlustas mis
vaidlustas, nüüd näidati talle jõhkral moel
kohtus koht kätte. See jonn pole õiguslik, oli vastuse
mõte, see on provokatiivne, oli sõnastus.»


Ligi seadis taas kahtluse alla Savisaare eestimeelsuse.

«Tule Eesti poole üle, tahaks Edgarile öelda. Aga
ei ütle, sest hunt teda teab, kui rinne on vahel,
püsib valitsus paremini.»


Kindel, et Edgari selline käitumine on hea
kindlustuspoliis Ansipi valitsusele.


Postimees Online kirjutas eile, et Tallinna halduskohus ei
rahuldanud Tallinna linna kaebust, mis pidi peatama
pronkssõduri juures kavandatavad väljakaevamised.


Kohus jättis esialgse õiguskaitse taotluse
rahuldamata, sest ei pidanud seda põhjendatuks.


Samuti teatas Savisaar eile kirjas kaitseministrile, et
Tõnismäe haljasalal väljakaevamiste kavandamisel
eksitakse seaduste vastu.
Nimi: Elmar Seppa asendab volikogus punaoperaator
22.02.2007
E-Mail: www.DELFI.ee
23:59


Elmar Sepa ja Kadri Musta asemel saab Tallinna volikogu
liikmeks aastal 1918 sündinud teleoperaator Semjon
Skolnikov.


Skolnikov saabus muulasena Tallinna 1946. aastal, et
vändata “vabastatud” vabariigist film, mis sai
Stalini preemia, vahendavad TV3 “Seitsmesed
uudised”.


“Seitsmeste uudiste” andmeil on tema
riigikeeleoskus napimast napim.
Nimi: Vitsut viskus pronkssõduri kaitsele
22.02.2007
E-Mail: www.DELFI.ee
23:12


Tallinna volikogu esimees Toomas Vitsut esitas
neljapäeval linnavolikogu menetlusse eelnõu, mille
eesmärk on esitada taotlus riigikohtule tunnistamaks
kehtetuks sõjahaudade kaitse seaduse need sätted, mis
on vastuolus kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike
tagatistega.


Eesti Ekspress kirjutas neljapäeval, et keskerakondlaste
arvates piirab seadus Tallinna linna õigusi
pronkssõduri kuju üle otsustamisel.

Reklaam

Tallinna linnavolikogu avalike suhete nõuniku teatel
tuleneb Vitsuti ettepanek juriidilisest ekspertiisist, mille
kohaselt on sõjahaudade kaitse seadus teatud olukordades
ebaproportsionaalselt sekkuv kohaliku omavalitsuse
pädevusse.


„Soovin, et omavalitsus kasutaks võimalust oma
õigusi aktiivselt kaitsta,” selgitas Vitsut.
„Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse
seadus lubab volikogul vaidlustada riigikohtus need
seadusesätted, mis on vastuolus kohaliku omavalitsuse
põhiseaduslike tagatistega.”


Vitsut rõhutas, et Tallinna volikogu on kohustatud
kasutama oma õigust pöörduda seaduse
põhiseadusevastasuse tuvastamiseks Riigikohtu poole.
„Peame kaitsma oma õigusi põhiseaduslikkuse
järelevalve kohtumenetluse korras. Kui põhiseaduse
riive omavalitsuse garantiide suhtes leiab tuvastamist,
taotleme vastavate seadusesätete kuulutamist
põhiseadusega vastuolus olevateks,” selgitas
Vitsut.


Eelnõu käsitleb sõjahaudade kaitse seaduse § 8
lg 2 ja § 9 lg 4 vastuolu kohaliku omavalitsuse
põhiseaduslike tagatistega.


Vitsut kutsub selle küsimuse arutamiseks kokku
linnavolikogu erakorralise istungi 27. veebruaril.Nimi: Keskerakond valmistub kaitsma pronkssõdurit
22.02.2007
E-Mail: www.DELFI.ee
11:38


Keskerakonna juhid mõtlevad, kuidas takistada
Reformierakonnal Tõnismäe pronkssõduri
teisaldamist. Ühe idee kohaselt pöördub Tallinna
linnavolikogu riigikohtu poole palvega kontrollida 20.
jaanuaril jõustunud sõjahaudade kaitse seaduse
vastavust põhiseadusele.


Keskerakondlaste arvates piirab seadus Tallinna linna
õigusi pronkssõduri kuju üle otsustamisel, kirjutab
Eesti Ekspress.


Teine kava näeb ette tegutsemise, kui kaitseminister
Jürgen Ligi annab korralduse kuju mahavõtmiseks. Sel
juhul vaidlustatakse Ligi otsus Tallinna halduskohtus ja
palutakse keelata kuju liigutamine kuni kohtuprotsessi
lõpuni.


Kui oravad saadaksid enne kohtuotsuse jõustumist kellegi
monumenti ära viima, on politsei kohustus ausammast
kaitsta. “Me mõtleme, kuidas ohtlikku kriisi ära
hoida,” kommenteerib Keskerakonna plaane riigikogu
fraktsiooni esimees Ain Seppik.
Nimi: Ilves: pronkssõdur on ausammas massimõrvadele
21.02.2007
E-Mail:
17:40

President Toomas Hendrik Ilvese hinnangul solvab
Tõnismäe pronkssõdur eestlasi, kuna on
massimõrvadele pühendatud ausammas.


"Venemaa pole siiani tunnistanud fakti, et nõukogude
režiim tappis ja terroriseeris inimesi sellistes riikides
nagu Eesti," ütles Ilves intervjuus venekeelsele
BBC-ile, märkides, et samas pani Moskvat nördima
eestlaste julgus ajalugu meelde tuletada.


"Natsistidest vabastamisest rääkiv Moskva unustab, et
eestlastele, lätlastele, leedulastele ja poolakatele
tähendab see sadade tuhandete deporteerimist, kümneid
tuhandeid hukatuid, Katõni," sõnas Ilves. "Meie
jaoks tähendab NSVL just seda, aga mitte fašismist
vabastamist".


Ilvese kinnitusel ei taha ta kellelegi moraali lugeda, ent
märkis, et "see monument solvab meid, kuna see on
pühendatud massimõrvadele".


"Seda võib olla ebameeldiv kuulda, kuid meie teadvuses
seostub see ausammas küüditamisi ja mõrvu ning
riigi hävitamist, mitte aga vabastamist," ütles Eesti
president. "Grupp bandiite - Nõukogude sõjavägi -
ajas meie riigist välja teise samasuguse - natsistid."


Ilves ütles kommentaariks Eesti-Vene suhetele, et ajani,
mil Venemaa jätkab oma Nõukogude Liidu ajaloo
ülistamist, jäävad riikide vahel püsima
probleemid. "Kui sakslased praegu ülistaksid oma
natsimineviku, siis nendel oleksid probleemid teiste
riikidega. Seega kui riik ülistab oma totalitaarset
mineviku, siis on probleemid vältimatud.”


Ilves märkis, et põhiseadusega vastusolus oleva
keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse riigikogus
vastuvõtmise eesmärgiks oli ilmselgelt häälte
püüdmine parlamendivalimistel.


Nimi: Kuritegu on kuritegu
20.02.2007
E-Mail:
23:11


Sõjakuriteo puhul ei ole küsimus selles, kes sõja
ajal mõnd

territooriumi okupeerib, küsimus on selles, kes seda
olukorda ära kasutades tsiviilelanikkonda mõrvama
hakkab.

Kuritegu on just see viimane.


Eesti ajaloole hinnangu andmisel on aktuaalne ja korrektne
ainult üks küsimus: KES TEOSTAS EESTIS GENOTSIIDI,
s.o.

TSIVIILELANIKKONNA MASSHÄVITAMIST, KAS STALINISTID VÕI
SAKSA

NATSID???? Kui sellele küsimusele on vastus olemas, siis

kõik muu tuleneb sellest.


Et hinnata, mis stalinlik vene võim Eestis korda saatis,

pole vaja muud kui rahvastikustatistikat 1940-53. Peale
otseste sõjakaotuste, mis olid umbes 100000, kaotas Eesti

neil okupatsiooniaastatel 18% sõjaeelsest rahvastikust
(1100

000):


74000 põgenes läände
7000 lasti merel põhja venelaste poolt
21000 lahkunud eesti sakslased
41000 mõrvatud, vangistatud, küüditatud, tapetud
hävituspataljonide poolt 1940-41

7000 hukatud saksa okupatsiooni ajal 1941-44
22000 küüditatud 1949
24000 peale soda mõrvatud ja vangistatud + tapetud
metsavennad

_______________________________ ___________
KOKKU 196000

- Sellest hukati sakslaste poolt 1941-44 ainult 3%, (929
eesti juuti ja 243 eesti mustlast, kes mõrvati rahvuse
tõttu, ülejäänute valdava enamiku moodustasid
kättesaadud

hävituspataljonlased, küüditajad ja arreteerijad,
kommunistlikud aktivistid ja partei liikmed, kes olid oma
käed verega määrinud.)

- Sellest 48%, 94000 inimest, mõrvati ja küüditati

stalinistide poolt.

- 74 000 inimest põgenes läände., 7000 lasti merel
venelaste

poolt põhja. NB!!Kui 80000 inimest põgeneb maalt, siis
peab

selleks põhjus olema. Põhjus oli vene surmaeskadroni
töö

siin 1940-41.

- Eestlasi jäi alles umbes 750 000 ja neid hoiti totaalse

hirmuterrori all.

- Esimese kümne aastaga toodi sisse 250000
asustuskolonisti.© Rein Mets 2002