Rein Mets / sokrates e-mail
| Rein Mets | Artiklid | Homokultuur | Homokunst | Foorum | Külalisteraamat |


FOORUMID


KÕIK FOORUMID...


Psalm 91
07.08.2007

TAAVETI LAULUD.

Kõigekõrgema kaitse all

1.Kes Kõigekõrgema kaitse all elab
ja alati Kõigeväelise varju all viibib,
2.see ütleb Issandale:
"Sina oled mu varjupaik
ja mu kindel mäelinnus,
mu Jumal, kelle peale ma loodan!"
3.Sest tema kisub su välja
linnupüüdja paelust,
hukkava katku käest.
4.Oma tiivasulgedega kaitseb ta sind
ja tema tiibade all sa leiad varju;
tema tõde on kilp ja kaitsevall.
5.Ei sa siis karda öö hirmu
ega noolt, mis päeval lendab,
6.ei katku, mis rändab pilkases pimedas,
ega tõbe, mis laastab lõunaajal.
7.Langegu tuhat su kõrvalt
ja kümme tuhat su paremalt poolt,
sinu külge see ei puutu.
8.Aga sa vaatad oma silmaga ja näed,
kuidas kätte makstakse õelatele.

9.Sest sina, Issand,
oled mu varjupaik!
Kõigekõrgema oled sina, mu hing,
võtnud oma eluasemeks.
10.Ei taba õnnetus sind
ega lähene häda su telgile.
11.Sest tema annab oma inglitele
sinu pärast käsu
sind hoida kõigil su teedel.
12.Kätel nad kannavad sind,
et sa oma jalga ei lööks vastu kivi.
13.Sa astud üle lõvide ja rästikute,
noored lõvid ja lohed sa lömastad.

14."Et ta minusse on kiindunud,
siis ma päästan tema;
ma ülendan tema,
sest ta tunneb minu nime.
15.Ta hüüab mind appi
ja ma vastan temale;
mina olen ta juures,
kui ta on kitsikuses,
ma vabastan tema
ning teen ta auliseks.
16.Pika eaga ma täidan tema
ja annan temale näha oma päästet."

[Sissekandeid kokku: 1]


Nimi: 5. Moosese raamat 28. peatükk
07.08.2007
E-Mail:
11:01

Sõnakuulelikkuse õnnistus

1.Ja kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält
ja pead

hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle
annan, siis tõstab sind

Issand, su Jumal, kõrgemaks kõigist rahvaist maa
peal.

2.Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja
tabavad sind, kui

sa võtad kuulda Issanda, oma Jumala häält.

3.Õnnistatud oled sa linnas ja õnnistatud oled sa
väljal.

4.Õnnistatud on su ihuvili, su maapinna saak, su karja
juurdekasv, su veiste vasikad ning su lammaste ja kitsede
talled.

5.Õnnistatud on su korv ja su leivaküna.
6.Õnnistatud oled sa tulles ja õnnistatud oled sa
minnes.

7.Issand paneb vaenlased, kes kipuvad sulle kallale, su
ette

kaotust kandma: ühte teed nad tulevad su vastu, aga
seitset teed nad

põgenevad su eest.
8.Issand käsib seda õnnistust olla sinuga su aitades
ja kõiges,

mille külge sa oma käe paned, ja ta õnnistab sind
maal, mille Issand,

su Jumal, sulle annab.
9.Issand ülendab sind enesele pühitsetud rahvaks, nagu
ta sulle on

vandega tõotanud, kui sa pead Issanda, oma Jumala
käske ja käid tema

teedel.
10.Ja kõik maailma rahvad näevad, et sinule on pandud
Issanda

nimi, ja nad kardavad sind.
11.Ja Issand annab sulle külluses head su ihuvilja, karja
kasvu

ja maapinna saagi poolest maal, mille Issand, su Jumal,
vandega su

vanemaile on tõotanud sulle anda.
12.Issand avab sulle oma rikkaliku varaaida, taeva, andes su
maale

vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su
kätetöid; ja sina võid

laenu anda paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse
laenata.

13.Ja Issand paneb sind peaks ja mitte sabaks, sa lähed
ikka

ülespoole, aga mitte allapoole, kui sa kuulad Issanda,
oma Jumala

käske, mida ma täna sind käsin pidada ja täita,
14.ja kui sa ei kaldu kõrvale kõigist sõnadest, mis
ma täna teile

käsuna annan, ei paremale ega vasakule, ega käi teiste
jumalate

järel, et neid teenida.© Rein Mets 2002