Rein Mets / sokrates e-mail
| Rein Mets | Artiklid | Homokultuur | Homokunst | Foorum | Külalisteraamat |


FOORUMID


KÕIK FOORUMID...


Jaakob petab enesele isa õnnistuse
07.08.2007


1.
Kui Iisak oli vanaks jäänud ja ta silmanägemine oli tuhmunud,
siis ta kutsus Eesavi, oma vanema poja, ja ütles temale: "Mu
poeg!" Ja see vastas temale: "Siin ma olen!"
2.
Ja ta ütles: "Vaata, ma olen vanaks jäänud ega tea oma
surmapäeva.
3.
Võta nüüd oma jahiriistad, nooletupp ja amb, mine väljale ja küti
mulle mõni jahiloom!
4.
Valmista siis mulle maitsvat rooga, mida ma armastan, ja too
mulle süüa, et mu hing sind õnnistaks, enne kui ma suren!"

5.
Aga Rebeka kuulis, kui Iisak rääkis oma poja Eesaviga. Ja kui
Eesav oli läinud väljale küttima ja jahisaaki tooma,
6.
siis rääkis Rebeka oma poja Jaakobiga, öeldes: "Vaata, ma kuulsin
su isa rääkivat su venna Eesaviga ja ütlevat:
7.
Too mulle jahisaaki ja valmista mulle maitsvat rooga, et ma söön
ja sind Issanda ees õnnistan, enne kui ma suren.
8.
Ja nüüd, mu poeg, kuula mu sõna ja tee, mida ma sind käsin:
9.
mine karja juurde ja võta mulle sealt kaks head sikutalle
ja ma valmistan need su isale maitsvaks roaks, mida ta armastab.
10.
Sina vii need siis oma isale, et ta sööks ja sind õnnistaks, enne
kui ta sureb!"
11.
Aga Jaakob ütles oma emale Rebekale: "Vaata, mu vend Eesav on
karune, aga mina olen sile.
12.
Võib-olla katsub isa mind käega, siis oleksin tema silmis nagu
petis ja tooksin enesele needuse, mitte õnnistuse."
13.
Aga ta ema ütles talle: "Sinu needmine tulgu minu peale, mu
poeg! Kuula ainult mu sõna ja mine too mulle!"
14.
Siis ta läks ja võttis need ning tõi oma emale; ja ta ema
valmistas maitsva roa, mida ta isa armastas.
15.
Ja Rebeka võttis oma vanema poja Eesavi parimad riided,
mis olid ta juures kodus, ja pani need selga oma nooremale pojale Jaakobile.
16.
Tema käte ja sileda kaela ümber aga pani ta sikutallede nahad.

17.
Siis ta andis maitsva roa ja leiva, mille ta oli valmistanud,
oma poja Jaakobi kätte,
18.
ja see läks oma isa juurde ning ütles: "Mu isa!" Ja tema vastas:
"Siin ma olen! Kumb sa oled, mu poeg?"
19.
Ja Jaakob ütles oma isale: "Mina olen Eesav, sinu esmasündinu!
Ma tegin, nagu sa mind käskisid. Tõuse, istu ja söö mu
jahisaaki, et su hing mind õnnistaks!"
20.
Aga Iisak küsis oma pojalt: "Kuidas sa nii kähku leidsid, mu
poeg?" Ja tema vastas: "Issand, sinu Jumal, saatis mulle ette."
21.
Siis Iisak ütles Jaakobile: "Tule ometi ligemale, et ma sind
käega katsun, mu poeg, kas sa oled mu poeg Eesav või mitte?"
22.
Ja Jaakob astus oma isa Iisaki juurde, ja tema katsus teda käega
ning ütles: "Hääl on Jaakobi hääl, aga käed on Eesavi käed!"
23.
Ja ta ei tundnud teda ära, sest tema käed olid karused nagu ta
venna Eesavi käed; ja ta õnnistas teda.
24.
Ta küsis veel kord: "Kas sa oled tõesti mu poeg Eesav?" Ja ta
vastas: "Olen!"
25.
Siis ta ütles: "Ulata mulle ja ma söön oma poja jahisaaki, et mu
hing sind õnnistaks!" Ja ta ulatas temale selle, ja ta sõi; ja
ta tõi temale veini, ja ta jõi.
26.
Seejärel ütles ta isa Iisak temale: "Tule nüüd ligemale ja anna mulle
suud, mu poeg!"
27.
Ja ta astus ligi ning andis temale suud; siis ta tundis tema
riiete lõhna ja ta õnnistas teda ning ütles:

"Näe, mu poja lõhn - otsekui välja lõhn,
mida Issand on õnnistanud!
28.
Jumal andku sulle taeva kastet ja maa rammu,
ning külluses vilja ja veini!
29.
Rahvad orjaku sind,
rahvahõimud kummardagu sind!
Ole oma vendade isand,
su ema pojad kummardagu sind!
Neetud olgu, kes sind neab,
õnnistatud, kes sind õnnistab!"


30.
Ja kui Iisak oli Jaakobit õnnistanud ja kui Jaakob oli just
ära läinud oma isa Iisaki juurest, siis tuli tema vend Eesav
küttimast.
31.
Ja temagi valmistas maitsva roa ja viis oma isa juurde ning
ütles isale: "Tõuse, mu isa, ja söö oma poja jahisaaki, et su
hing mind õnnistaks!"
32.
Aga tema isa Iisak küsis temalt: "Kes sa oled?" Ja ta vastas: "Mina
olen su poeg Eesav, su esmasündinu!"
33.
Siis Iisak värises väga suurest ärritusest ja ütles: "Kes
oli siis see, kes jahilooma küttis ja mulle tõi? Ja mina sõin
kõike, enne kui sa tulid, ning õnnistasin teda! Õnnistatuks ta
jääbki!"
34.
Kui Eesav kuulis oma isa sõnu, siis ta kisendas väga
valjusti ja kibedasti ning ütles oma isale: "Õnnista ka mind, mu
isa!"
35.
Aga ta vastas: "Su vend tuli kavalusega ja võttis su
õnnistuse."
36.
Siis ta ütles: "Eks ole temale nimeks pandud Jaakob? Juba teist
korda on ta mind petnud: ta võttis mu esmasünniõiguse, ja vaata,
nüüd ta võttis ka mu õnnistuse!" Ja ta küsis: "Kas sul pole
hoitud õnnistust eraldi minu jaoks?"
37.
Aga Iisak vastas ning ütles Eesavile: "Vaata, ma olen pannud ta
sinu isandaks ja olen andnud kõik ta vennad temale sulaseiks, ja
ma olen teda varustanud vilja ja veiniga. Mida võiksin siis nüüd
teha sinu heaks, mu poeg?"
38.
Ja Eesav ütles oma isale: "Ons see sul ainus õnnistus, mu isa?
Õnnista ka mind, mu isa!" Ja Eesav tõstis häält ning nuttis.
39.
Siis vastas tema isa Iisak ning ütles temale:

"Vaata, su eluase on eemal rammusast maast
ja ilma taeva kasteta ülalt.
40.
Sa elad oma mõõga varal
ja pead oma venda orjama.
Ometi sünnib, kui end raputad,
et rebid tema ikke oma kaelast."


1. Moosese raamat 27 ptk

[Sissekandeid kokku: 0]


© Rein Mets 2002