Rein Mets / sokrates e-mail
| Rein Mets | Artiklid | Homokultuur | Homokunst | Foorum | Külalisteraamat |


FOORUMID


KÕIK FOORUMID...


Jeesus Soodomast
07.08.2007

16.
Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on
laste sarnane, kes istuvad turgudel, hõigates teistele:

17.
Me oleme teile vilet puhunud,
ja te ei ole tantsinud.
Me oleme teile itkenud,
ja te ei ole vastu rindu löönud.


18.
Sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud, ja nad ütlevad:
"Tal on kuri vaim."
19.
Inimese Poeg tuli, sööb ja joob, ja nad ütlevad: "Ennäe,
see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste
sõber!"
Ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod."

Jeesus hurjutab Galilea linnu
20.
Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem
oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt
parandanud:
21.
"Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Sest kui
Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis
teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja
tuhas meelt parandanud.
22.
Ometi ma ütlen teile: Tüürosel ja Siidonil on
kohtupäeval hõlpsam põli kui teil!
23.
Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse
taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas
oleksid sündinud need vägevad teod mis sinus, siis ta oleks
püsinud tänini.
24.
Ometi ma ütlen teile: Soodomamaal on kohtupäeval
hõlpsam põli kui sinul!"


Jeesus kutsub koormatuid
25.
Tolsamal ajal ütles Jeesus: "Ma tänan sind, Isa, taeva ja
maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike
eest ja oled selle ilmutanud väetitele!
26.
Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda.
27.
Kõik on mu Isa andnud mulle, ja keegi muu ei tunne
Poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid Poeg ja see,
kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada.

28.
Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud,
ja mina annan teile hingamise!
29.
Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina
olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma
hingedele,
30.
sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!"


Matteuse evangeelium 11. ptk.

[Sissekandeid kokku: 0]


© Rein Mets 2002