Rein Mets / sokrates e-mail
| Rein Mets | Artiklid | Homokultuur | Homokunst | Foorum | K├╝lalisteraamat |Ecce Homo (Elisabeth Ohlson)

"Ecce Homo piltide idee tekkis 1980ndate lõpus, kui mõned mu sõbrad olid surnud AIDSi.

Sel ajal oli kristlikke inimesi, kes ütlesid, et AIDS on jumala karistus. Kuid mina ei tundunud oma Jumalat sellise kirjelduse järgi.

Ma hakkasin mõtlema, et tegelikult võtab kirik endale raske vastutuse selles, kuidas käsitleda ja defineerida homoseksuaalsust.

Aastad läksid ja 1996 aastal olin ma ühes pulmas ja kuulsin kuidas preester ütles oma kõnes, et tegelikult on ainus puhas armastus ainuvõimalik mehe ja naise vahel.

Siis murdus midagi minus ja ma tundsin, et ma tahan teha ühe fotonäituse mis näitab Jeesust koos homoseksuaalsetega.

Näidata Jeesust, kes alati seisab nõrgemate poolel ja kaitseks. Ma ristisin need 12 pilti pealkirja all Ecce homo - Vaata inimest! Seda ütles Pontius Pilatus, kui mõistis kohut Jeesuse üle rahva ees.

Et pildid oleksid tõepärased, võtsin ma "fotomodellideks" inimesed homomaailmast. Ma otsisin välja homo meeste seast need kes olid habetunud ja pikad juuksed, täpselt minu pühapäevakooli Jeesuse stereotüübi järgi.

See töö võttis mul aega 2 aastat. Avanäitus leidis aset Stockholmis, ühes vanas pommivarjendis 19.juulil 1998. aastal. Ma olen rõõmus ja uhke, et need 12 pilti on teinud rõõmsaks nii paljusid inimesi. Kuid see on halb, et paljud teised on reageerinud sellele nii negatiivselt.

Vöib-olla unustavad mõned inimesed asjaolu, et Jeesus oli isikuna kuulmatult provokatiivne, koguni nii provokatiivne, et ta löödi lausa risti.

Nende 12 pildiga tahan ma anda oma tunnistuse, et Jumala armastus on kehtiv ka nende inimeste juures, kes elavad homoseksuaalsuses. Ma tahan näidata, et Jumal on hea, aga mitte kohtumõistja."

Elisabeth Ohlson


"Siis ingel ütles temale: "Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa saad käima peale ning tood ilmale Poja ja paned Temale nimeks Jeesus."

Luuka evangeelium 1 : 30 - 31


"... ja ta tõi ilmale oma esimese Poja ja mähkis ta mähkmetesse ja asetas ta sõime, sest neil polnud muud aset majas."

Luuka evangeelium 2 : 7


"Ent sündis, kui kõike rahvast ristiti ja ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avati ja Püha Vaim tuli ihulikul kujul alla nagu tuvi Tema peale, ja hääl kostis taevast: "Sina oled mu armas Poeg, Sinust on mul hea meel!"

Luuka evangeelim 3 : 21 - 22


"Aga häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te sulete taevariigi inimeste eest! Ise te ei lähe sisse ega lase sisse minna neid, kes tahavad sisse minna."

Matteuse evangeelium 23 : 13


"Aga kui Ta lähenes Õlimäe kallakule, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustades suure häälega kiitma Jumalat kõigi vägevate tegude eest, mis nad olid näinud,
ning ütlesid: "Kiidetud olgu Kuningas, kes tuleb Issanda nimel, rahu taevas ja au kõrges!"
Ja mõningad variserid rahva seast ütlesid Temale: "Õpetaja, sõitle oma jüngreid!"
Ta vastas ning ütles: "Ma ütlen teile, kui need vait jääksid, hakkaksid kivid kisendama!"

Luuka evangeelium 19 : 37 - 40


"Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja andis oma jüngritele ning ütles: "Võtke, sööge, see on minu ihu!" Ja Ta võttis karika, tänas ja andis neile ning ütles: "Jooge kõik selle seest! Sest see on minu veri, uue lepingu veri, mis paljude eest valatakse pattude andeksandmiseks."

Matteuse evangeelium 26 : 26 - 28


"Siis tuleb Ta oma jüngrite juurde ja ütleb neile: "Te ikka veel magate ja puhkate! Vaata, tund on ligi ja Inimese Poeg antakse patuste kätte! Tõuske üles, lähme! Vaata, see on ligidal, kes mind ära annab!"
Ja kui Ta alles rääkis, vaata, siis tuli Juudas, üks neist kaheteistkümnest, ja temaga ühes suur jõuk mõõkade ja nuiadega ülempreestrite ja rahva vanemate poolt. Aga Ta äraandja oli neile andnud märgu ja öelnud: "Keda ma suudlen, see Ta on, Tema võtke kinni!"

Matteuse evangeelium 26 : 45 - 48


"Ja nad riietasid Ta purpurkuuega ja punusid kibuvitsakrooni ning panid Temale pähe
ja hakkasid Teda teretama: "Tere, juutide Kuningas!" Ja nad lõid Teda pähe pillirooga ja sülitasid Tema peale, heitsid põlvili maha ja kummardasid Teda. Ja kui nad Teda olid naernud, võtsid nad purpurkuue Tema seljast ära ja panid Tema omad riided Temale selga ja viisid Ta välja risti löödavaks."

Markuse evangeelium 15 : 17 - 20


[Pildil vasakult esimene on eestlane Marko Toomast, kes töötas Elisabeth Ohlsoni assistendina ning oli Eestis varem Harta 87 kaaskondlane]
"Aga kuuendal tunnil tuli pimedus üle kogu maa üheksanda tunnini. Üheksandal tunnil kisendas Jeesus suure häälega ning ütles: "Elii! Elii! Lemaa sabahtaani" see on: "Mu Jumal! Mu Jumal! Miks Sa mind oled maha jätnud?"

Matteuse evangeelium 27 : 45 - 46


"Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seisvat oma ema ja jüngrit, keda Ta armastas, ütleb Ta emale: "Naine, vaata, see on su poeg!"

Johannese evangeelium 19 : 26


"Ja vaata, Jeesus tuli neile vastu ja ütles: "Tere!" Ja nad tulid Ta juurde ja hakkasid Tema jalgade ümbert kinni ja kummardasid Teda.
Siis Jeesus ütles neile: "Ärge kartke! Minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse, seal nad saavad mind näha!"

Matteuse evangeelim 28 : 9 - 10


"Vaadake ette, et te ühtki neist pisukesist ei põlga; sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas alati näevad mu Isa palet, kes on taevas."

Matteuse evangeelim 18 :10

┬ę Rein Mets 2002